Working holiday víza do Austrálie poprvé v roce 2017

Vidina spojit příjemné s užitečným, tedy vycestovat do Austrálie a mít zde rovněž možnost legálního výdělku je velmi lákavá pro většinu Čechů, kteří prahnou po nových zážitcích. Vycestovat do Austrálie a pracovat u protinožců po dobu 12 měsíců nebyla doposud pro Čechy aktuální, to se ovšem změní v červnu letošního roku 2017, kdy working holiday víza do Austrálie bude možné získat. Pro většinu občanů České republiky se jedná o velmi příznivou zprávu, která potěší nejen mladou generaci.

Kdo může o vízum do Austrálie požádat?

O working holiday víza do Austrálie nemůže požádat každý. K získání working holiday víz je totiž nutné splnit určité požadavky. O jaké požadavky se pro tento typ pracovních víz jedná?

Working holiday víza do Austrálie a požadavky

Člověk, který chce požádat o WH vízum do Austrálie, musí být ve věku 18 až 30 let. Dále musí studovat vysokou školu, může mít dokončené alespoň dva roky studia na vysoké škole anebo disponovat již titulem bakalář. Dále je potřeba, aby měl dotyčný jistou úroveň angličtiny, kterou musí prokázat certifikátem IELTS nebo TOEFL.

Jednou z nezbytných podmínek pro získání working holiday víza je také to, že musí mít k dispozici finanční hotovost ve výši alespoň 5.000 australských dolarů na cestu do Austrálie. Jedná se pouze ovšem o takzvané finanční krytí, které není v žádném případě třeba utratit. Je pouze nutné prokázat, zda takovouto finanční hotovost může mít zaručeně k dispozici například od rodičů či z určitého druhu spoření. Nemusí se tedy jednat o částku, která patří přímo konkrétnímu žadateli o working holiday.

Work and Holiday víza

Nepleťte si Working holiday víza a Work and holiday víza. Jedná se o rozdílné programy a každý z nich má odlišné požadavky pro uchazeče. Working holiday víza jsou aktuálně pro občany České republiky nedostupné. Oproti tomu víza Work and Holiday víza do Austrálie (subclass 461) byla poprvé otevřena pro české občany v roce 2018.

Práce v Austrálii s WH vízem?

Working holiday víza do Austrálie jsou především zaměřena pro ty, kteří touží po práci v Austrálii. Neznamená to ovšem ani to, že dotyčný nemůže v této zemi například studovat. Studium v Austrálii absolvovat ovšem pouze na čtyři měsíce. Pracovat zde samozřejmě lidé mohou celých 12 měsíců, z toho ovšem pouze 6 měsíců u jednoho zaměstnavatele. Vždy se ovšem jedná o naprosto legální práci na plný úvazek, která bude pokrývat náklady na cestování po krásách Austrálie. Working holiday víza vám tedy otevřou již v červnu roku 2017 své brány do světa poznání Austrálie a netradiční práce či studia u protinožců. Pokud vás Austrálie láká, navštivte portál JakDoAustralie.cz.

Na okraji našich stínů S01E14: Jdeme dál

Fotografie “Poulnabrone Dolmen Sunset - Lavender Fantasy” od “Nicolas Raymond” licencovaná pod CC BY 2.0
Fotografie “Poulnabrone Dolmen Sunset – Lavender Fantasy” od “Nicolas Raymond” licencovaná pod CC BY 2.0

Čtrnáctá kapitola Jdeme dál z knihy Na okraji našich stínů.

Jdeme dál…

Vlkodlak se donutil vstát, když uslyšel Generálovo oznámení, že se musí pokračovat. Nechtělo se mu, ale neměl na výběr, výprava se bez něj neobejde, protože je pro ně stopařem. Cestou k vyhaslému ohništi utrhl větývku z nějakého keře, kolem nějž procházel, vložil si její konec mezi rty a začal jej přežvykovat. Náhle se prudce zastavil a vyděšeně se zadíval na „tu odpornou věc“, kterou před chviličkou žvýkal.

„Co to, pro vlčí drápy, je?!“ zavrčela zaskočeně. „To jsem v životě nežral!“ odplivl si a švihl větývku na zem.

„Všechno je jednou poprvé, pejsku!“ ozvala se výsměšně Miranta a zamrkala na něj svými dlouhými řasami. „Ale máloco se opakuje…“ dodala a provokativně zavrtěla boky, když kolem něj procházela.

Musel se ovládat, aby se po ní nevrhla. (Ne však z toho důvodu, že by jí chtěl ublížit…) Věnoval jí nepěkný úšklebek a podíval se na Generála. „Už pokračujeme?“ zeptal se ho a rázem si uvědomil, jak hloupá otázka to byla, vzhledem k tomu, že jejich velitel právě sklidil stan.

Generál se po Gardolovi jen podíval a zavrtěl hlavou. „Že se necháš, to se divím…“ poznamenal jakoby nic.

Tvor vlčí rasy se zatvářil nechápavě. „Tak trochu nechápu, co tím chceš říct…?“ odpověděl.

Muž se zasmál. „Je to sukuba, Gardole!“

Gardol se naježil. „Já vím!“ vyštěkl. „A tobě není nic do toho, co s ní provádím!“ a nasupeně se k němu otočil zády. „Já ti taky nemluvím do tvého intimního života!“ dodal rozhořčeně.

„Nemáš mluvit do čeho.“ namítl Generál pobaveně.

„Že ne?“ opáčil ho vlkodlak a otočil se zpět k němu. „Vždyť vidíme, jak prahneš po té kryse!“

Generálův výraz v obličeji se z pobaveného změnil na nepříčetný. „Nemluv o Calebře tak hnusně!“

„Vždyť to říkám!“ začal se štěkavě smát. „Jsi z ní celej hotovej!“

„A dost!“ zahřměl na něj Generál. „My to zas vidíme na tobě, sotva se kolem tebe ochomejtne Miranta!“

Gardol se rozhodl tuto hádku uzavřít. „Až budeš chtít vyrazit, tak na mě zavolej.“

„Vyrážíme teď!“ odvětil Generál a došel k Shadowovi.

Calebra stála vedle hřebce a dopínala mu nánosník, když si od ní Generál převzal otěže a vysedl na jeho hřbet.

„Díky.“ usmál se na ni a natáhl k ní ruku, aby se jej mohla chytit a on ji vytáhnout za sebou do sedla.

Trochu překvapeně zamrkala.

„No nekoukej tak a podej mi ruku!“ řekl jí s úsměvem a trochu více se k ní natáhl.

To už bez váhání podávanou ruku přijala a nechala se vytáhnout. Dalším překvapením pro ni bylo, že ne za Generála, ale před něj. Neseděla obkročmo, ale bokem ke Generálovi, tudíž se mohla pohodlně opřít o jeho vypracovanou hruď.

Generál se usmál pro sebe a podíval se na zbývající členy družiny. „Můžeme vyrazit.“

Gardol se zavrčením vyrazil kupředu a Miranta se jen ušklíbla, ale bez komentáře se vydala směrem, kterým její nedávný milenec.

Ach ano, přesně tohle jsem si přál! Problesklo Generálovi hlavou. Znepřátelit si polovinu družiny! A nejlepší na tom je, že hned v prvních dnech výpravy. Proč ne? Komu se to kdy podařilo? Jednu polovinu družiny si znepřátelit a na druhou nedát dopustit… pěkný to začátek…

„Proč vlastně nechceš, aby někdo znal tvé jméno?“ vytrhla jej Calebra ze zamyšlení.

Generál zavrtěl hlavou. „Je to už pěkná řádka let, co bylo známé…“ odpověděl. „Ale ne v nejlepším světle.“

„A v jakém?“ vyzvídala se zájmem.

Generál si povzdechl. „Dřív mě znali výhradně jako ‚toho, co zabíjí pro zábavu a radost svého Pána‘ – proto nechci, aby mé jméno někdo znal…“ vysvětlil jí a krapet nejistě se na ni podíval, zda ji tím nevyděsil.

Calebra mlčela.

„Nebylo tomu ale tak…“ dodal rychle.

„A jak teda?“ položila mu další otázku.

Pokrčil rameny. „Ano, zabíjel jsem, ale ne pro Jeho zábavu a radost. Zabíjel jsem jedině proto, že Mu hrozilo nebezpečí. V těch dobách byl ještě malý prtě, které se neumělo a nedokázalo bránit.“

„A tobě nevadí, že jsi správně – v tom případě – měl být Pánem ty?“

„Pssst!“ napomenul ji. „Tiše, co kdyby tu byli špehové?!“ rozhlédl se. „Možná jsem měl být… na Jeho místě já… ale jsem rád, že tomu tak není.“

„A proč?“

Chvíli mlčel. „Protože bych měl celý ten chod světa na starost…“

„Ale určitě bys nedával takové tresty!“ celá se otřásla při vzpomínce na poslední dvě století.

„Calebro, nezáleží na tom, kdo, nebo co jsem, ale záleží spíše na tom, kdo musím být. Já jsem Generál a ne Pán. A nechtěl bych být Pánem.“

„A nevadí ti, že Ho musíš poslouchat?“

Na to delší chvíli neodpovídal. Jen přemýšlel. „Nemám na výběr…“ odpověděl.

Gardol se celou cestu neohlížel, neb si byl jistý, že  Calebra cestu zná, tudíž by mohla Generála navést sama. Miranta mu v tuto chvíli byla zcela volná. Nejvíce ho momentálně zajímal pach vlkodlačí holky, který vedl stejným směrem, jako jeho cesta. Pach té neznámé mu natolik zaplnil hlavu, že přestal rozumně uvažovat a zběsile se vydal hledat onu dotyčnou. Vybavil si všechny vzpomínky na noci trávené s vlkodlačicemi a začal slintat. Rozběhl se, tak tak se držel od přeměny a utíkal za pachem. Že to byla chyba, pochopil ve chvíli, kdy se mu zem pod nohama probořila a on propadl do jámy, která slouží jako past. Měl štěstí, že v ní nebyly žádné bodce a nebo, nedej bože, stříbrné zbraně připravené na vlkodlaky. Nejhorší ale bylo to, že netušil, jak se odtud dostat, protože se téměř okamžitě objevila nad jámou nějaká síť.

Miranta, která šla trochu pomaleji, než vlkodlak, jen viděla, jak „pejsek“ zahučel do jámy. Došla hezky pomalu k okraji jámy a začala se smát. „Bafáček nám hapal!“ zašišlala na něj, ale rychle si všimla síti, která bránila Gardolovi v úniku, protože byla ze stříbrných vláken. „No do háje!“ zabědovala a otočila se, aby zavolala na Generála. Hlas ji však zradil ve chvíli, kdy si všimla, že je obklíčena sedmi muži, na které nepůsobí její přirozená magie, protože jsou proti ní pojištěni magickými amulety. Mířily na ni hroty nebezpečně ostře se lesknoucí a ona nevěděla, jak zareagovat.

„Kdybys věděla všechno, Calebro, nejspíš bys tu se mnou takhle klidně neseděla…“ podotkl Generál.

„Jak to myslíš?“ zeptala se překvapeně.

„Slib mi, že mě pak nebudeš proklínat…“

„Slibuji!“ přitakala.

Zaváhal. „Kdysi… už to bude skoro dvě a půl století… Poslal mě do jedné bitvy. Byla to bitva mezi osadami – mezi nimi i rod Igri. Měl jsem za to, že jsem zabil posledního z toho rodu, ale nebylo tomu tak. Už jsme chtěli bitevní pole opustit, když ke mně dolehl pláč dítěte. Tenkrát jsem přinesl Pánovi batole té rasy – malou modrookou dívčinku.“

Calebra zanaříkala. „Takže jsem v Jeho spárech jenom díky… tobě?“

„Zabili by to dítě, kdybych neřekl, že je odevzdáme Pánovi…“ namítl.

Calebra zavrtěla hlavou. „Takže jsi celou dobu věděl o tom, že tam jsem?“

„Ne…“ odpověděl. „Netušil jsem, kam to dítě přišlo. Neměl jsem ponětí o tom, že jsi to ty. Nevěděl jsem, že jsi stále na živu…“

„A… jsi rád?“

Pousmál se. „Co myslíš?“

I ona se pousmála. „Takže ano?“

Přikývl. „Ač se to ke mně nehodí, jsem strašně rád, že jsi na živu a že jsi tu se mnou…“

Dívka pocítila hřejivé teplo uvnitř své hrudi, ale dívala se přímo před sebe, směrem, kterým je Shadow nesl.

Generál však momentálně cestě nevěnoval nejmenší pozornost, protože zabořil svůj obličej do jejích vlasů a šeptal jí milá slůvka, které ona samotná ve svém dlouhém životě ještě nikdy neslyšela, aby patřila jí.

Krásně se ta slova poslouchala. Alespoň do té doby, kdy Calebra spatřila Mirantu obklíčenou nepřáteli. „Estisi!“ vyhrkla vyděšeně.

 

Kniha Na okraji našich snů obsahuje tyto kapitoly

Autoři knihy: Martin Rosulek, Jakub Dočkal, Ponky Warky Ponitalie

Prago Union tradičně netradičně v Lucerně

Fotografie Kato od Jan Lakota licencovaná pod CC BY 2.0
Fotografie Kato od Jan Lakota licencovaná pod CC BY 2.0

Stejné Prago, jiná režie

Prago Union již tradičně obsadilo listopadový Lucerna Music Bar. Letošní sesion, konána 15. listopadu, se však od všech předešlých lišila- pomyslné režisérské žezlo totiž dostali do rukou samotní fanoušci, kdy si mohli v rámci tzv. Youbox boombox navolit, co že to bude živá kapela Champion Sound Katovi hrát, respektive co že to bude Kato rapovat. Fanoušci mohli přibližně měsíc volit dvacet písní, které na koncertu zazní.

A co že se to v Lucerně hrálo?

The High Corporation, Lil Rowa

O vskutku příjemné chvilky před koncertem samotných Prago Union se postarala kapela The High Corporation. Ještě před nimi se o atmosféru staral Lil Rowa. Ve vzduchu však visela velká otázka- co se bude vlastně hrát?

Odpověď mohl poskytnout jediný člověk mnoha přezdívek- Kato, Deph, Defsky nebo Adam, jak chcete. A nutno říct, že Lucerna Music Bar napěchována fanoušky všech možných věků, hudebních vkusů a v rámci probíhajícího Movembru i všech možných knírů byla na odpověď hodně natěšená.

Erika Fečová i James Cole

Nakonec zazněly věci tradiční (Ántré, Hip Hop, Myšlenkový pochod,…), ale i věci netradiční tak, že dokonce i sám mistr slova Kato si musel pomoct tahákem v podobě vytištěného textu, který po svém použítí skončil ve šťastných rukou některého z fanoušků. Zakázaný ovoce, Skládací či nejčerstvější věc Hodinky s vodotryskem, kterou doprovodila svým hlasem Erika Fečová, dostaly postupně posluchačstvo do varu, jež vyvrocholil v naprostý V.A.R. s exkluzivním hostem Jamesem Colem.

Staří známí se vracejí domů aneb za původem Prago Union

Šťastné shledání…

Atmosféra byla uvolněná, skoro až domácká, což Prago potvrdilo v refrénu Myšlenkového pochodu, protože se vždycky radujou,  když se doma sejdou, jen do rytmu se hejbou a nikam nejdou. A domů byli pozváni i staří známí- Dědek a Dj Skupla, takže se v jeden moment na pódiu objevilo původní Prago Union.

…i smutné loučení

Nejsmutnější, i když jen metaforickou, píseň sehrál ten večer Watcha– byla to labutí píseň na basu. Jeho odchod znamená, že fanoušci slyšeli původní sestavu ten večer naposledy. A ta nejsmutnější opravdová píseň? Zřejmě hip hopové rozloučení s Dj Alim, Nadživotní.

Sečteno a podtrženo, letošní Prago Lucerna měla vše. Známé, neznámé, rozloučení a loučení, exkluzivní hosty a nahuštěný zástup fanoušků jedné z nejlepších hip hopových kapel, kterou se může Česká republika pochlubit.

Je ebola skutečná?

[box type=“shadow“ ]Mezi dnes nejvíce diskutovaná témata, která se týkají celého světa, patří onemocnění ebola. Toto onemocnění, projevující se krvácející horečkou, zabilo na tisíce lidí, žijících v Africe. Otázkou však zůstává, jaká opatření proti ebole zaujmout, aby nepropukla i v Evropě. A zda-li je vůbec ebola skutečná.[/box]

Spousta příčin a důsledku doprovázející výše zmíněné onemocnění, je zahaleno rouškou tajemství. Údajně se tento virus z člověka na člověka vůbec nešíří, naopak byl záměrně dopraven do rozvojových zemí v Africe. Podle odborníků je ebola uměle vytvořeným virem, sloužící k regulaci počtu obyvatel. Z čehož také plyne záhada, proč Spojené státy americké ještě neomezily lety do postižených oblastí.

2. února roku 2012 se konala veřejná diskuse na téma přelidnění, které se účastnil bioinženýrský vědec z University of Arizona, Dr. Charles Arntzen. Přičemž přednášející pravě hovořil o tom, zda-li je vůbec možné nakrmit všechny lidi v rozvojových oblastech. Načež Dr. Arntzen zažertoval a dotázal se: “Viděli jste někdy film Nákaza? To je odpověď. Využijte genetického inženýrství k vytvoření dokonalejšího viru. A díky nákaze vyhyne 25 procent populace.

Odpověď Dr. Arntzena zní velmi znepokojivě, když si uvědomíme, že spolupracoval na nejdůležitějších projektech pro ochranu zdraví, do kterých spadá i objeveni vakcíny proti Antraxu (infekční onemocnění dýchacího ústrojí).

O to horší ohlas nastal, když byl jeho komentář přednesen se značnou pauzou před vypuknutí epidemie ebola. Dr. Arntzen se  dokonce podílel i na projektu EpiCity, jedná se o projekt snažící se vytvořit speciální látku, jenž by hubila spermie. Čímž by následně docházelo ke značnému a především záměrnému omezení populace. Však poslední kapkou pro nás může byt zjištění, že pravě tento člověk spolupracuje a usiluje o vznik nové vakcíny proti tzv. ebole.

Načež jsou obyvatelé v Sieře Leoně přesvědčení, že ebola byla uměle dovezena ošetřovateli Červeného kříže v podobě vakcíny, která má údajně sloužit jako protilék této epidemie. Proto začali Liberijci a Nigerijci pracovníky Červeného kříže ze své země vyhánět. Možným důvodem, proč by měla ebola sloužit jako pouhá hrozba, je tedy omezit počet populace a získat tučný výdělek, putující do kapsy farmaceutickému průmyslu.

Video z veřejné diskuse, kde Dr Charles vyjádřil svůj názor na téma přelidnění.

fotografie: Ebola "od"Rachel Mathias je licencována pod CC BY 2.0

Fotografie: Ebola „od“Rachel Mathias je licencována pod CC BY 2.0

7 kroků, jak zvýšit sebevědomí

15173467098_9110b5af34_z
Fotografie „229435“ od „Hard Quotes“ je licencována pod CC BY 2.0

Chcete si zvýšit své sebevědomí? Výhodou je, že své sebevědomí si může zvýšit naprosto každý z nás. Nezáleží na tom, kolik máte peněz, kde bydlíte, jestli máte rodinu či jakou vykonáváte profesi. Na zvýšení sebevědomí vám nepomůžou ani žádné chemické látky. Jedinou zaručenou a platnou metodou jak se naučit mít rád sám sebe, je práce na sobě samém. Potřebujete k tomu ovšem základní výbavu, a to vytrvalost, odhodlanost, touhu poznávat nové situace a chuť stát se lepším.

STANOVTE SI CÍLE

 Člověk, který nemá cíle, jen bezduše proplouvá životem a nechá si všechno nasekat do cesty.     

 Pak ovšem nemůže čekat, že jeho sebedůvěra bude vysoká. Vypište si tedy své cíle na papír a formulujte je co nejkonkrétněji!

 a) Napište si, čeho chcete dosáhnout následující půlrok (naučit se angličtinu, usmířit se s  rodiči, s kamarády, získat určitou práci, začít číst knihy, přestat kouřit, zhubnout … )

 b) Čeho chcete dosáhnout do dvou let (získat o čtvrtinu lepší plat, cítit se šťastněji, předělat  byt … )

 c) Co chcete dosáhnout cca do 10 let (umět kvalitně svou profesi, vybudovat firmu, řídit se sám sebou a nebrat ohled na ostatní … 

HODNOTOVÝ SYSTÉM. NA ČEM VÁM ZÁLEŽÍ

Sepište si svůj vlastní žebříček hodnot. Jedině tak si potvrdíte co je pro vás opravdu důležité, na čem vám samotným opravdu záleží, a čím se budete následně řídit. Myslete na sebe, píšete ho vy. Neberte ohled na to, co je důležité pro ostatní. Jde tu o vás. O vaše hodnoty. Ať už je vaší hodnotou velká spokojená rodina, kariérní úspěch ve firmě, uznání od veřejnosti či plné břicho, vše je v pořádku a možné. Tak si to napište a řiďte se tím. I zde platí, čím konkrétnější, tím lepší a hlavně pro vás jasnější. Pomůže vám to k sebepotvrzení. Dostanete se tak blíž k vlastní osobě.

SEZNAMTE SE S RŮZNÝMI VRSTVAMI VAŠÍ OSOBNOSTI

a) Jaká je ideální verze vás samotných (nemluví sprostě, pracující, umět 8 jazyků, věří si, úspěšný v práci … cokoliv)

b) Jaká je skutečnost, jací jste, jak se cítíte (chytrý, hloupý, náročný, nejistý, výbušný, tlustý, trpělivý, závistivý, tolerantní, hubený, zábavný …)

c) Jací chcete být. Vždy je to něco mezi ideálním cílem a skutečností. Ideál je nedosažitelný, ale někde na cestě k němu je reálně zvládnutelný cíl. (např. Přestane používat ty nejhrubší výrazy, 2x týdně se hýbe … )

PROPOJTE CÍLE, HODNOTY A OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI

Vezměte si barevné tužky či zvýrazňovače. Zakroužkujte první cíl, k němu najděte odpovídající hodnotu a následně vlastnost s kategorií jaká je skutečnost a jací chcete být a označte je stejnou barvou. Například k cíli domluvit se anglicky se hodí hodnota vzdělání, třeba i vnitřní spokojenost a z vlastností například trpělivost, náročnost, silnější vůle …

Poté zapátrejte po rozporech, jestliže chcete mít hodně kamarádů, ovšem ve skutečnosti jste závistivý, je vaše vlastnost v rozporu s vaším cílem. Berte to jako cennou informaci a radu proto, aby jste se svou závistivost snažili redukovat. Zbavte se toho. Tímto krokem za pomocí zvýrazňovačů si uděláte pořádek ve svém směřování. Věřte, že věci psané na papíře dělají hodně. Řád a přehled jsou pro spokojenost nezbytné.

ZAČNĚTE SI UVĚDOMOVAT SITUACE, VE KTERÝCH ŘÍKÁTE NĚCO JINÉHO, NEŽ VNITŘNĚ CÍTÍTE. TO JE VELMI DŮLEŽITÉ

Nemám teď ovšem na mysli momenty, kdy to prakticky nejde. Například nadřízenému, nebo soudci neřeknete jaký to je lempl i kdybyste si to zcela upřímně mysleli. Případů, kdy to jde , je většina a na těch začněte pracovat pomocí pravidla: KDYŽ CHCI ŘÍCT ANO, ŘEKNU ANO. KDYŽ CHCI ŘÍCT NE, ŘEKNU NE. Nevrhejte se hned do nejhlubší vody, nehádejte se s nikým, zkrátka volně a svobodně vyjádřete svůj názor, to jak to cítíte. Když se vás někdo například zeptá: „Máš rád svíčkovou? Já ji zbožňuji.“ Pokud vy jí rádi nemáte, nebojte se, že přijdete o přízeň tazatele a odpovězte záporně v souladu s tím, jak to doopravdy cítíte. „Ne, nemusím ji, ale je pravda, že spousta lidí se po ní může utlouct.“ Nejprve se pouštějte do lehčích zvládnutelných situací a neodsuzujte se, když nedokážete upřímně projevit svůj názor v obtížnější situaci. Jen tréninkem se to bude zlepšovat. Postupně se k tomu dopracujete.

KDYŽ VÁS NĚKDO POCHVÁLÍ, KOUKNĚTE MU DO OČÍ A ŘEKNĚTE: DĚKUJI.

Žádné shazování a odmítání.

KAŽDÝ DEN SI PIŠTE, CO BUDETE DĚLAT V DEN NÁSLEDUJÍCÍ

Někomu stačí dvě tři poznámky, někdo si napíše věcí víc. Záleží na vás. Dbejte ovšem na to, aby  tam byl alespoň jeden úkol, který vede k vaším cílům.

Toto je jednoduchý základ na kterém můžete začít stavět svou sebedůvěru. Mnoho lidí si článek ovšem přečte, a tím to pro ně končí. Časem zapomenou a jejich sebedůvěra stagnuje, nikam se nepohne. To, že nemáte čas, jsou jen výmluvy. Začněte hned!

Řízená degustace vín v Karlíně

IMG_0189_DxO
Foto: Standa Soukup

Zázrak přírody, kulturní fenomén, tekuté zlato či dobrý společník? Řeč je o víně, které provází člověka od nepaměti. Kde se bere ta fascinace zkvašených hroznů? Je to jeho zvláštní kvalita, ovlivněná prostředím, kde vyrůstalo? Je to jeho schopnost spojovat lidi a přispívat tak ke kvalitní zábavě? Nebo snad jeho souznění s jídlem, čímž dokáže běžný pokrm povýšit na dokonalý zážitek?

O tom by mohli vyprávět hosté na akci řízené degustace čtyř špičkových vinařů ze Slovinska, jež proběhla 15. října v Karlíně (Praha 8), a kterou pro ně připravil VELTLIN ve spolupráci se slovinskou ambasádou. Ve vinném sklípku se nám představili celkem čtyři špičkový vinaři, kteří prezentovali své nejlepší vinařské skvosty. Vinařství Kuplejn, Ronk, Pulec a Prinčič. A co je spojovalo? Záliba tohoto lahodného nápoje ve spojení s nádhernou zemí – Slovinskem.

IMG_0229_DxO
Foto: Standa Soukup
IMG_0185_DxO
Foto: Standa Soukup

Slovinsko je skutečnou vinařskou zemí. Dělí se na tři vinařské oblasti: oblasti Přímoří, Posáví a Podráví. Existuje zde čtrnáct vinařských okrsků s výraznými charakteristikami. Přímořská oblast je známá původními červenými a bílými víny, Posáví je domovem slovinské speciality – vína Cviček, a v Podráví naleznete odrůdy jako je rýnský ryzlink, sauvignon, rulandské, skvělý tramín a šumivé víno Penina.

5748121379_3183ccf441_o
Fotografie „Lake Bled“ od „Jiayi Wang“ je licencována pod CC BY 2.0

Degustovalo se celkem šestnáct druhů vín, které se řadili mezi ročníky 2010 až 2013 a každý vinař představil své čtyři nejlepší. Ochutnat jste mohli známé Chadonnay, Merlot či jiné odrůdy jako například Sauvignon, Šipon, Mihael Belo, Rebula či White star of Stiria a mnoho dalších.

IMG_0207_DxO
Foto: Standa Soukup

Vinařství Kupljen

Toto vinařství najdete uprostřed vinařské oblasti Jeruzalem-Svetinje, která je po století známá díky kvalitním vínům a vynikajícím podmínkám pro pěstování vinné révy. Historie tohoto vinařství sahá až do roku 1836, a tudíž si zakládá na tradici, zkušenostech a profesionalitě.

Nabídli nám:

Šipon 2013

Chardonnay 2013

White star of Stiria 2011

Merlot 2009

Vinařství Pulec

Statek rodiny Pulec najdete kousek od hranice s Itálií, ve vesnici Plešivo. Tato rodinka má celkem 20 hektarů vinic, z čehož 20% pěstuje v Itálii. Vyrábí převážně svěží vína.

Nabídli nám:

Rebula 2013

Sivi pinot 2012

Sauvignon 2013

Cabernet sauvignon barrique 2008

Vinařstí Ronk

Farma Ronk se nachází v srdci Goriškich Brd ve vesnici Vipolže, opět v blízkosti Italských hranic. Není tajemstvím, že středomořské podnebí s chladnými nocemi od Alp, zde vytváří ideální podmínky pro výrobu vynikajích vín.

Nabídli nám:

Beli pinot 2013

Chardonnay 2013

Cabernt Franc 2011

Merlot 2011

Vinařství Prinčič

Tento rodinný statek najdete opět v oblasti Goriška Brda v Kozaně. Generace Prinčičů pečuje již dlouhá léta o vinnou révu a její ušlechtilé plody. Historie sahá až do roku 1848, kdy se tu pěstovalo ovoce a byla zahájena výsadba vinic.

Nabídli nám:

Sauvignon 2013

Mihael belo 2010

Modri pinot 2010

Mihael rdeče 2010

Vytvoř si vlastní tričko online

Editor pro potisk trička

[box type=“shadow“ ]Buďte originální a vytvořte si vlastní trčiko online s potiskem. Dnešní služby umožňují zcela běžně si nechat potisknout tričko vlastním motivem. Vše navíc můžete udělat online a v pohodlí domova.[/box]

Vytvoř si vlastní tričko online

Originální trička, která v obchodě nekoupíte. Vlastní trička online. Návrhy a celá databáze zajímavých triček s potisky a nápisy pochází od grafiků i obyčejných lidí, kteří prostě jen rádi tvoří. Vyzkoušej jedinečné potisky na trička!

[checklist]

 • Tvoje představa! A originální návrh, který si vytvoříš!
 • Tvoje velikost! A jedinečný střih podle tebe!
 • Tvoje barva! A perfektní potisk z databanky či tvého počítače!
 • Tvůj styl! A nápisy, které vyjadřují lidské emoce!
 • Tvůj potisk trička!

[/checklist]

Přesně tak! Tahle vychytávka Ti dokáže vytvořit tričko přesně podle Tvého vkusu! Vytvoř si vlastní tričko online!

Návrhy trička s potiskem pro inspiraci

Inspirujte se několika potisky, které jsme pro Vás vybrali. Nemusíte si již vybírat z předvolené nabídky. Přestaňte hledat v obchodem to ideální tričko. Inspiruj se a poté si vytvoř vlastní tričko online. Tričko, které bude odpovídat vašim představám.

Online editor pro tvorbu triček s potiskem

Vytvoř si vlastní tričko online! Pro tvrobu vlastního potisku můžete využít tento zajímavý online editor. Narozdíl od ostatních tradičních služeb a eshopů na českém internetu, tahle aplikace dovoluje si vytvořit vlastní motiv celého trička.

[checklist]

 • Vkládáte text, měníte jeho barvu, pozici,…
 • Vkládáte vlastní obrázky z PC.
 • K dispozici máte spoustu obrázků z galerie.
 • Měníte druh trička, různé varianty stylů.
 • Měníte barvu trička.
 • Lze vložit potisk také na zadní stranu trička.

[/checklist]

vlastní tričko online
Vytvoř si vlastní tričko online

Potisky na trička online po celé ČR

Potisky na trička jsou zhotoveny obvykle do několika pracovních dní a ihned odesílány na zvolenou adresu. Obrovskou výhodou je neustále se rozšiřující počet odběrných míst. Nevadí, že nejste z Prahy, máme spousta dalších odběrných míst, ve kterých si objednané tričko s potiskem můžete vyzvednout zcela zdarma. Neplaťte zbytečně poštovné 🙂

Na nic nečekejte a vytvoř si vlastní tričko online. Skvělá příležitost. Buďte kreativní a využijte moderní technologie. Vlastní motiv, vlastní tričko. Vytvoř si vlastní tričko online na stránce:

Trička s potiskem

Více než 73% českých e-shopů porušuje zákony

Eshop Česká obchodní inspekce
Fotografie „E-Commerce Visa (Test tamron 17-50 2.8)“ od „Jorge Franganillo“ licencována pod CC BY 2.0.

[dropcap]I[/dropcap]nternetový prodej je progresivní forma obchodu, která stále většího významu. E-shopy se kažýdm rokem zvyšují svůj celkový obrat a zaujímají na českém trhu významný podíl. Česká obchodní inspekce jako regulátor obchodu a služeb provádí pravidelné kontroly a reportuje svá zjištění včetně statistických údajů o samotných kontrolách a pokutách. Za první čtvrtletí 2014 bylo uděleno 160 pokut ve výši více jak 1,1 milionu korun.

[box type=“shadow“ ]Výsledky z roku 2014 ukazují na stále špatnou situaci dodržování zákonů v prostředí českého internetu – většina e-shopů zákony porušuje a tím, kdo na to doplácí je především zákazník.[/box]

Jak je regulován internetový prodej?

[dropcap]I[/dropcap]nternetový prodej je regulován v České republice několika právními předpisy. Jedná se především o nový občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Každý provozovatel e-shopu musí dodržovat řadu právních povinností. Nejvýznamnějším právním dokumentem pro e-shopy jsou obchodní podmínky. Pokud se chystáte založit e-shop nebo už nějaký e-shop provozujete, doporučujeme věnovat pozornost právě obchodním podmínkám, na které se Česká obchodní inspekce velmi zaměřuje.

Více než 73% e-shopů porušuje zákony

[dropcap]B[/dropcap]ěhem kontroly České obchodní inspekce v období prvního čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 181 kontrol a z toho celých 133 e-shopů nesplňovalo zákonné požadavky pro legální a řádný prodej zboží či služeb.

Hovoří se o tom, že na českém internetu existuje cca 30 tisíc e-shopů. Je tedy zřejmé, že se jedná pouze o velmi malou část, která prošla monitoringem a ze které byly vyvozeny výsledky. Navíc ČOI provádí řadu kontrol cíleně s podezřením na porušování zákonů či na základě podání stížnosti od spotřebitelů.

Nejčastější porušení ze strany e-shopů

[dropcap]I[/dropcap]nternetové obchody nejčastěji porušují tzv. spotřebitelská práva (práva vycházející ze zákona o ochraně spotřebitele). Více jak 43% e-shopů užívá nekalé obchodní praktiky. Jedná se o klamavé obchodní praktiky. Provozovatelé e-shopů selhávají v informační povinnosti, nezveřejňují zákonem stanovené informace, případně poskytují zavádějící informace o podmínkách uzavírání smlouvy či uplatnění práv z této smlouvy vyplývající.

Další nejpočetnější skupinou prohřešků je povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (tzv. reklamace).

V tomto případě bychom chtěli provozovatele e-shopů upozornit ještě jednou, že od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník a řada práv a povinností byla změněna. Výše uvedenou reklamaci již neřeší občanský zákoník 40/1964 Sb., avšak zákon č. 89/2012 Sb. konkrétně § 2165 až 2174. Řada e-shopů stále nezměnila své obchodní podmínky a hrozí jim tak stále pokuta od České obchodní inspekce.

Pokuty pro e-shopy od ČOI

[dropcap]Z[/dropcap] výše uvedených kontrol udělila Česká obchodní inspekce pokuty ve výši 1.182.500,-Kč. Celou zprávu můžete najít na oficiálních stránkách České obchodní inspekce zde.

Provozovatelům e-shopu na základě těchto údajů můžeme jen doporučit, aby provozovali svůj internetový obchod legálně. Pamatujte, že obchodní podmínky e-shopu jsou základním právním dokumentem. Pokud budete mít v pořádku sestavené obchodní podmínky e-shopu, udělali jste první krok k tomu, abyste od ČOI žádnou pokutu nedostali.

Obchodní podmínky e-shopu 2014

[dropcap]P[/dropcap]rotože od roku 2014 platí nový zákon (nový občanský zákoník, který zrušil „starý“ občanský zákoník), musí každý e-shop revidovat své obchodní podmínky. Pokud máte na e-shopu stále staré obchodní podmínky, nečekejte až bude příliš pozdě.

Obchodní podmínky e-shopu – sestavení na míru či revize dle zákonů 2014 provádí advokátní kancelář v jedinečné nabídce. Podívejte se na stránku obchodní podmínky pro eshopy 2014 a nechte si zaslat nezávazné nacenění konkrétně pro Váš eshop zcela zdarma.

[button color=“green“ size=“medium“ link=“http://pravopropodnikatele.cz/pravni-sluzby-online/pro-eshopy/vseobecne-obchodni-podminky-pro-eshop/“ target=“blank“ ]Obchodní podmínky pro Váš e-shop[/button]

Ráj na zemi, to je Dominikánská republika

Dominikánská republika

Fotografie „Punta Cana, Dominican Republic (12)“ od „Ben Kucinski“ licencována pod CC BY 2.0.

Dominikánská republika je skutečný ráj

Nejkrásnější země, kterou kdy lidské oko spatřilo anebo ráj na zemi, tak nazýval Dominikánskou republiku Kryštof Kolumbus a určitě se v mnohém nemýlil. Každý, kdo zde byl, marně hledá lichotící slova své dovolené a raději vám bude doporučovat destinaci vaší příští dovolené než pouze vyprávět a ukazovat tropické fotografie.

Dominikánská republika skrývá na své poměry finančně dostupnou dovolenou, která na sebe rozhodně nenechá zapomenout. A to především pro její křišťálové moře se střídajícími se odstíny modré a zelené, které v Evropě prostě neuvidíte, nádherné bílé písčité pláže dlouhé desítky kilometrů, palmové háje na každém kroku, jezera, hluboké plošiny, vrchoviny či bujaré národní parky. Prostředí blížící se pozemskému ráji vás zve na prohlídku.

Geografické informace o dominikánské republice

Dominikánská republika je ostrovním státem ležícím v souostroví Velké Antily v karibském regionu. Tisíc kilometrů ji dělí od Floridy a pět set kilometrů od Jižní Ameriky. S rozlohou přes 48 tisíc km2 zaujímá dvě třetiny ostrova Hisponiola, ve zbývající třetině leží stát Haiti.

Dominikánská republika je zároveň hned po Kubě největším a nejlidnatějším ostrovem v Karibiku. Počet obyvatel se pohybuje na hranici 9,5 milionů. Oficiálním jazykem španělština, a to díky dobám kolonizace. Stejně tak to platí v poli náboženství, 99% vyznává křesťanství. Velkou část území pokrývá horské pásmo (s nejvyšší horou Pico Duarte 3098 m.n.m.), nížiny se rozkládají pouze v povodí řek a při pobřeží.

Podnebí v Dominikánské republice

Podnebí v Dominikánské republice, která leží v subtropickém pásu, je výrazně ovlivněno ostrovní polohou a pravidelnými pasáty. Po celý kalendářní rok zde panuje letní počasí, rozdíl mezi létem a zimou spočívá spíše v množství dešťových srážek než v rozdílu teplot.

V evropsky typické letní sezóně, tedy od května do října, přichází krátké, avšak velmi intenzivní přeháňky. Přestože trvají jen pár desítek minut, a to s výskytem jednou za dva či tři dny, mohou vám dovolenou poměrně dost znepříjemnit. Od června až do září je zde možnost výskytu hurikánu, tamější hotely jsou však na takové případy patřičně připraveny a turisté jsou zavčas informováni. V období od listopadu do dubna zde panují teploty v rozmezí 28°C – 29°C, obloha je jasná a fouká mírný vítr, což činí ideální podmínky pro perfektní dovolenou.

Kuchyně

Kuchyně a gastronomie v dominikánské republice

Fotografie „Comida típica“ od „Carlos Correa Loyola“ licencována pod CC BY 2.0.

Dominikánská kuchyně není světově proslulá, přesto zde najdeme speciality, které jsou výsledkem španělských, afrických, indických a jihoamerických vlivů.

Jídla jsou jednoduchá, ale sytá, použité koření dodává pokrmům lahodnou chuť. Základem dominikánských jídel je rýže, fazole a smažené banány. Zelenina je také poměrně častá, stejně jako maso, avšak mimo hovězího. Rybolov má na Dominikánské republice nepochybně své místo, nicméně plody moře jsou bohužel stále poměrně hodně drahé.

Sancocho, nejtypičtější dominikánské jídlo, je pokrm ze tří druhů masa podávaný s rýží a fazolemi v kořeněném nálevu. Mezi další speciality patří Chicharrones de pollo, tedy smažené a jemně kořeněné kousky kuřete.

Mezi národní nápoje patří rum, který se pije snad při každé příležitosti. Dáváte-li přednost koktejlům, pak doporučujeme Piňa Coladu anebo Cuba Libre. V nabídce nealkoholických nápojů dejte přednost osvěžující ledové tříšti batidas.

Dovolená

Santo Domingo

Santo Domingo je hlavní a současně nejvýznamnější město Dominikánské republiky. Jedná se o vůbec nejstarší město založené Evropany na území tehdejší Ameriky. Koloniální jádro města včetně původního opevnění je stále zachováno, a to více jak 500 let. Za podívanou stojí také krápníková jeskyně Los Tres Ojos se stalagmity a stalaktity. Anebo můžete navštívit dům Kryštofa Kolumba. Zajímavostí, kterou mnozí neznají, je pak identická kopie Bílého domu ve Washingtonu.

Středisko Punta Cana

Punta Cana Dominikánská republika

Fotografie „Punta Cana, Dominican Republic (29)“ od „Ben Kucinski“ licencována pod CC BY 2.0.

Nejvyhledávanějším a velmi proslaveným místem je středisko Punta Cana. Najdete tu jedny z nejkrásnějších pláží v celém Karibiku. Jemný, bílý písek na 35 km, palmové háje, křišťálově čisté moře s pozvolným sestupem, vynikající relaxační i sportovní podmínky včetně celodenní a večerní show.

Oblast Playa Dorana

Oblast Playa Dorada je oprávněně nazývána luxusním rájem. Čekají vás all inclusive resorty, které vám splní každé vaše přání, služby, kde slovo nadstandardní je samozřejmostí. Hotelní komplexy jsou obehnány zdí, aby oddělily turistická centra od chudinských částí Dominikánské republiky.

Malý ostrov La Catalina

La Catalina je malý ostrov ležící jihovýchodně od Dominikánské republiky, který je proslavený svojí tyrkysovou průzračností mořské vody s bohatou flórou i faunou. Ideální místo nejen pro potápění.

Fotografie Dominikánská republika

Dominikánská republika 02

Fotografie „Punta Cana, Dominican Republic (42)“ od „Ben Kucinski“ licencována pod CC BY 2.0.

Dominikánská republika 03

Fotografie „samana-atardecer“ od „Francisco Becerro“ licencována pod CC BY 2.0.

Dominikánská republika 04

Fotografie „Punta Cana, Dominican Republic (14)“ od „Ben Kucinski“ licencována pod CC BY 2.0.