Mít živnostenské opravnění pro provoz eshopu nestačí

Pokud si chcete založit eshop, pak si nevystačíte pouze s živnostenským oprávněním. Při vydělávání peněz online a provozu internetového obchodu se musíte řídit hned několika zákony, které vám stanovují práva a povinnosti při vaší podnikatelské činnosti. Tento článek poskytuje krátké shrnutí, na co byste před provozem eshopu neměli zapomenout.

Každý provozovatel eshopu potřebuje živnostenský list

Chcete prodávat zboží nebo služby v eshopu? Pak určitě budete potřebovat živnostenský list (pokud podnikání není zaštítěno obchodní společností, např. společností s.r.o.). Pro značnou část internetových obchodů stačí tzv. živnost volná. Tato kategorie je určena druhem zboží či služeb, které v eshopu budete nabízet.

Ujistěte se proto, že Vaše prodávané zboží či poskytované služby nejsou zákony regulovány specificky.

Všeobecné obchodní podmínky

Zákony poměrně specificky regulují prodej přes internet a jako provozovatel eshopu máte více povinností (zejména informačních) narozdíl od provozovatele kamenné provozovny.

Všeobecné obchodní podmínky jsou právním dokumentem, který obsahuje práva a povinnosti nejen proovzovatele, ale také kupujícího. Korektními obchodními podmínkami plní provozovatel hned několik svých právních povinností.

Pamatujte, že každý eshop musí mít na svém webu zveřejněné své obchodní podmínky.

Pro kontrolu či vytvoření obchodních podmínek můžete kontaktovat specializovanou advokátní kancelář s přijatelnými cenami i pro začínající podnikatele.

Reklamační řád

Řada eshopů poskytuje na svém webu samostatný dokument s názvem Reklamační řád. Oddělením reklamačního řádu od obchodních podmínek docílíte především větší přehlednosti a zvýšíte důvěryhodnost svého eshopu.

Vzor odstoupení od smlouvy

Některé eshopy navíc poskytují vzor odstoupení od smlouvy přímo ke stažení pro své klienty. Jedná se o výborný tah, neboť dáváte kupujícmu jasně najevo, že jste transparentní eshop, kterému mohou důvěřovat.

Přehled zákonů pro provoz eshopu

Existuje celá řada zákonů, které regulují provoz internetového obchodu. Nejsou to navíc jen české zákony, ale také Směrnice a Nařízení Evropské Unie.

Nezapomeňte, že neznalost práva neomlouvá a jako podnikatel máte povinnost znát právo.

Provoz eshopu je upraven zejména v následujících předpisech:

 • Občanský zákoník
 • Zákon o ochraně spotřebitele
 • Živnostenský zákon
 • Zákon o ochraně osobních údajů

Pokud prodáváte specifické zboží, jste povinni upravit své podnikání (a obchodní podmínky) dle specifických zákonů, např.

 • Zákon o léčivech
 • Zákon o zbraních a střelivu
 • Telekomunikační zákon

Prodáváte zboží, které mohou koupit pouze osoby starší 18 let?

Pokud ve svém eshopu prodáváte zboží určené pro osoby starší 18 let, nezapomeňte si prostudovat zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Jedná se zejména o prodejce tabákových výrobků, elektronických cigaret a erotického zboží.

Shrnutí – Zákony a eshopy

Výše uvedené příklady dokládají značnou rozmanitost českých zákonodárců v prostředí internetového nakupování. Jako provozovatel eshopu máte rozsáhlé povinnosti, které jsou definována v různých zákonech.

Pokud si nejste jisti „co smíte“ a „co nesmíte“, konzultujte své možnosti s odborníky. Vzory smluv a internetová fóra nejsou mnohdy vždy tím ideálním řešením, protože mohou rychle zastarat (např. nedávná velká novela celého soukromého práva) a neposkytují garantovaně správnou odpověď.

Vzorové obchodní podmínky e-shopu

Pokud zakládáte internetový obchod nebo uvažujte o jeho spuštění, mějte na paměti, že obchodní podmínky eshopu jsou nedílnou součástí každého internetového obchodu, bez výjimky. Nezáleží, zda budete prodávat zboží, poskytovat služby, či mít jednoproduktový eshop – obchodní podmínky zkrátka musíte mít zveřejněné. Variantou, jak tuto povinnost vyřešit jsou také vzorové obchodní podmínky e-shopu.

Obchodní podmínky e-shopu 2014

Od ledna roku 2014 provozovatelé eshopu byli nuceni změnit své obchodní podmínky. Od zákonodárců přišla totiž velká novelizace soukromého práva a nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) byl účinnosti a změnil řadu práv a povinností v oblasti dálkového prodeje, tedy prodeje přes internet.

Uveřejněním obchodních podmínek na e-shopu:

[checklist]

 • Splňujete svoji zákonnou povinnost.
 • Definujete práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 • Poskytujete informace o prodávaném zboží nebo službě.
 • Informujete kupujícího o možnostech nákupu, atd.

[/checklist]

Všeobecné obchodní podmínky musí respektovat všechny zákonné limity, a to především definované v občanském zákoníku a zákonu na ochranu spotřebitele.

vzorové obchodní podmínky e-shopu
Náhled na zmenšenou variantu několik stránek obchodních podmínek.

Vzorové obchodní podmínky e-shopu

Řada provozovatelů eshopu hledá tzv. vzorové obchodní podmínky e-shopu. Jedná se o vzorový dokument, který provozovatel eshopu doplní vlastními údaji a následně zveřejní na eshopu. Vzorové obchodní podmínky je zaručeně nejjedodušší cesta, jak splnit svoji zákonnou povinnost.

Druhou otázkou ale je, že ne všechny vzorové obchodní podmínky e-shopu, které jsou na internetu ke stažení, a to často zdarma, vyhovují legislativním předpisům. Jinými slovy bychom upozornit všechny provozovatele eshopů, že ne všechny vzorové obchodní podmínky jsou právně v pořádku. Možná si je stáhnete zdarma, ale zároveň se vystavujete riziku udělení pokuty např. od České obchodní inspekce.

Vzorové obchodní podmínky e-shopu ke stažení zdarma

Po krátkém průzkumu jsme zjitili, že existuje celá řada vzorů obchodní podmínek. Tento samotný fakt by ani nevadil, jako spíše fakt, že veké množství těchto vzorů je „nepoužitelných“. Takový vzor obchodních podmínek často nereaguje na novelizaci občanského zákoníku a obsahuje velké množství právních chyb.

Samotný spotřebitel (kupující) to sice poznat na první pohled nemusí, ale ve chvíli, kdy ho rozčílí Vaše reklamace a on si bude stěžovat např. na České obchodní inspekci, čeká Vás – jako provozovatele eshopu – dost velký problém.

Nejčastější problémy u vzoru obchodních podmínek eshopu, který je zdarma

[checklist]

 • Vzorové obchodní podmínky eshopu nejsou aktualizované pro rok 2014.
 • Jednotlivá ustanovení odkazují na starý občanský zákoník nebo starý obchodní zákoník.
 • Nerespektují zákonné předpisy.
 • Vzory jsou často prospotřebitelské. Chrání spotřebitele narozdíl od provozovatele eshopu.
 • Nepřehledné a nesrozumitelné.

[/checklist]

Dejte proto pozor, zda vzorové obchodní podmínky e-shopu jsou právně v pořádku. Také organizace APEK doporučuje, abyste si vzorové obchodní podmínky e-shopu nechali zkonzultovat advokátem před nasazením na eshop.

Vzorové obchodní podmínky eshopu 2014 ke stažení

Zajímavou alternativou pro eshopaře mohou být vzorové obchodní podmínky e-shopu zpracované advokátní kanceláří. Jedná se o vzor obchodních podmínek, který je sestaven sice šablonovitě, avšak po vašem doplnění individuálních údajů splňuje veškeré právní náležitosti. Jako provozovatel eshopu tak splníte svoji zákonnou povinnost a můžete v klidu usínat.

Jedná se vzor obchodních podmínek, který je doplněn o řadu komentářů a vysvětlujících poznámek. U každé kolonky, kterou vyplňujete je napsán krátký návod, jak kolonku doplnit. Zároveň jsou vzorové obchodní podmínky doplněny o komentáře, které upozorňují na různé situace, které může eshopař zažít. Je dobré být připraveni na různé situace.

Proč využít vzor obchodních podmínek na svůj eshop?

[checklist]

 • Splníte své zákonné povinnosti a vyhnete se pokutě od ČOI.
 • Vzor je zpracovaný advokátní kacneláří.
 • V souladu se zákony a aktualizované pro rok 2014.
 • Bez nutnosti právních konzultací.
 • Jednoduché a rychlé řešení.
 • Návod pro doplnění zdarma.
 • Varianta vzoru obchodních podmínek pro prodej zboží i poskytování služeb.

[/checklist]

Garantováno AK red smallSoučástí vzoru obchodní podmínek je také reklamační řád.

Návod na snadné doplnění vzoru je ke stažení zdarma.

Pokud se chcete podívat na detailní stránku prezetnující tento vzor od advokáta, přejděte na stránku Vzorové obchodní podmínky e-shopu.

Vzor byl zpracován specializovanou advokátní kancelář, která se zaměřuje na právní poradenství online podnikatelů a eshopařů.

Vzory smluv zdarma jsou příliš často děravé

Snad až příliš často se setkávám s těmi, kdo propadli stahováním smluv z internetu, které jsou zdarma. Na tom nic není, smutné je jen to, že si stahují smlouvy které jsou děravé a obsahují řadu právních nedostatků. Navíc u těchto smluv hrozí často neplatnost celého právního závazku. Jako absolvent právnické fakulty a aktuální podnikatel bych chtěl šířit osvětu o vzorech smluv, které jsou bezpečné. Nejsem advokát ani právník poskytující právní konzultace, moje názory právně negarantuji. Přesto tvrdím, že jsou lepší než 95% vzorů smluv, co jsou na internetu volně dostupné.

Vzory smluv zdarma jsou legální a často děravé

Stahování smluv z internetu je populární. Nikdo nechce zbytečně platit tisícikoruny za sestavení profesionální smlouvy od advokáta. Chceme ušetřit co nejvíce, a tak si nějaké ty vzory smluv zdarma vygooglíme a stáhneme zadarmo. Doplníme si je o naše údaje a můžeme vytisknout. Pozor ale na to, abyste si stáhli vzor smlouvy, který je právně v pořádku. Pár rad, jak na to!

Existuje velké množství webových stránek, které nabízí vzory smluv zdarma ke stažení. Cena zdarma má však velmi často tu nevýhodu, že vzor není připravený kvalifikovanou osobou (advokátem) a kvalita vzoru smlouvy tomu odpovídá (smlouva je děravá a doplatit na to můžete dost tvrdě).

Jsou vzory smluv zdarma aktualizované pro tento rok?

Před stahování smluv zdarma si dejte obzvláště pozor na to, o jak aktuální vzor smlouvy se jedná. Od ledna roku 2014 je v účinnosti nový občanský zákoník, který provedl velkou reformu celého soukromého práva (obsahuje i obchodněprávní závazky, vztahuje se tedy i na podnikatele). Nejedná se o drobnou novelizaci, ale o komplexní změny, které se dotýkají každé smlouvy, kterou mezi sebou uzavírají občané nebo podnikatelé.

Právní změny od ledna 2014 se dotýkají každé smlouvy, kterou mezi sebou budou uzavírat občané nebo podnikatelé. Přesto nyní, několik let dopředu, lidé používají staré smlouvy, u kterých hrozí navíc neplatnost.

Profesionální weby mají „špatné“ vzory smluv zdarma

Nenechte se zmást profesionálním designem webu nebo odborně vypadajícími texty a fotografiemi na webovém portálu. Narazil jsem na řadu takových webů a nehledě na jejich vizuální „WOW“ efekt a profesionálně nabízené sužby (MBA tituly za stovky tisíc), jejich volně stažitelné vzory smluv zdarma byly špatně zpracované, resp. obsahovaly právní nedostatky. Jednoduše řečeno, takové vzory smluv si stahovat prostě nechcete.

Bohužel právní jazyk je zapovězen běžným občanům neprávníkům, a proto je velmi lehké propadnout vizuální stránce a konstatovat: „tyhle vzory vypadají fakt dobře, web je na úrovni, bude to v pohodě, když si je stáhnu.“

Víte, které vzory smluv jsou vhodné a které rizikové?

Vzory smluv zdarma, které jsou nebezpečné

Rozhodně nevěřte portálu Pravnik.cz

Smlouvy rozhodně nestahujte z portálu Pravnik.cz. Vzory smluv zdarma jsou zde neaktualizované! De facto celý web je nauktualizovaný od roku 2013, nereflektuje nový občanský zákoník s účinností 2014 (již dávno, že?). Tento portál měl desetitisícovou (možná statisícovou) denní návštěvnost, nyní je k prodeji a nabízí vše zdarma. Ehm, aby ne, když jsou právní informace na portálu zcela zastaralé a právně nepoužitelné.

Portál HyperInzerce má zastaralé vzory smluv zdarma (nepoužívejte)

Dokonce i giganti (hyperinzerce) mají zastaralé vzory smluv, které nereagují na velkou novelizaci v lednu 2014. Rozhodně nedoporučuju stahovat ani používat jejich smlouvy. Skutečně pro pobavení! Navíc dle starého občanského zákoníku. To opravdu nepoužívejte!

Portál JakPodnikat.cz je super, ale smlouvy nic moc

Mám osobně velmi rád portál JakPodnikat.cz. Informace jsou super, aktualizované, srozumitelně vysvětlené pro začínající podnikatele. Ale ty vzory smluv, které poskytují? Raději použijte něco profesionálnějšího.

Pozor, portál iDnes má staré nepoužitelné vzory smluv zdarma

Rozhodně si dejte pozor na stahování vzorů smluv z portálu iDnes.cz. Jedinou záchranou je, že iDnes publikuje také datum zveřejnění článku, lze tedy dovozovat, že vzor smlouvy je aktuální k příslušnému datu. Avšak pro ne úplně pozorného čtenáře s právním vědomím tato šalamounská poznámka může utéct a dostane se do problémů. Standardně jsem jsem našel přes google vzor smlouvy pro koupi a prodej nemovitosti a ten je zastaralý – nereaguje na změnu nového občanského zákoníku.

Spousta webů typu esmlouvy.cz jedním slovem prostě NE

Naučte se rozpoznávat kvalitu – webové portály typu esmlouvy.cz cílí pouze na klíčová slova. Já tomu říkám kšuntskej web s ještě víc kšutskejma informacema. Není divu, že jejich vzory smluv jsou kšuntský – prosím podívejte se na ně (ať umíte rozlišovat kšuntský od nekšuntskýho), ale proboha nestahujte si je (neaktualizované a kšuntské) 🙂

Existuje samozřejmě celá řada dalších nebezpečných portálů, které nabízejí neaktualizované či jinak děravé vzory smluv. Pojďme se raději podívat, kde lze stáhnout dobré vzory smluv.

Vzory smluv zdarma ke stažení, které jsou bezpečné

Naštěstí existují webové portály, jejichž provozovatelé chtějí přinášet čtenářům přidanou hodnotu a vzory smluv jsou aktuální, uživatelsky přívětivé pro editaci a ke stažení zdarma.

Důvěryhodný portál Podnikatel.cz

Dlouhodobě stabilní a důvěryhodný portál Podnikatel.cz nabízí ve spolupráci s advokátní kanceláří předpřipravené vzory smluv ke stažení zdarma, které jsou aktualizované. Perfektní kombinace, kterou rozhodně doporučuji využít. Vzory smluv jsou k dispozici nejen pro podnikatele, ale také pro občany (a občanskoprávní záležitosti). Vzory smluv portálu Podnikatel.cz.

Portály s právními informacemi

Využít můžete několik vzorů smluv od advokátní kanceláře, které jsou zaměřené jak pro občany, tak pro podnikatele. Tyto vzory smluv jsou někdy ke stažení zdarma a jsou aktualizované. Výhodou těchto vzorů smluv jsou také přiložené komentáře advokáta, který poskytuje návod, jak smlouvy doplnit a upozorňuje na rizika, čeho se vyvarovat. Toto považuji za zajímavou přidanou hodnutu u vzorů smluv, kterou na českém internetu nenajdete. Nevýhodou je nízký počet vzorů smluv ke stažení.

Vzorové smlouvy

 • Kvalitní smlouvy vytvořené advokáty
 • Lehce přizpůsobitelné
 • Smlouvu dostanete okamžitě

Vzory smluv jsou pouze šablony a nezajišťují velkou míru právní jistoty. Pokud máte před sebou smlouvu s větší finanční transakcí jako jsou např. smlouvy pro převod nemovitostí či darovací smlouvy na nemovitost, pak se vyplatí právní služba kontrola smlouvy, kde vám smlouvu právník zreviduje.