Vzorové obchodní podmínky e-shopu

Pokud zakládáte internetový obchod nebo uvažujte o jeho spuštění, mějte na paměti, že obchodní podmínky eshopu jsou nedílnou součástí každého internetového obchodu, bez výjimky. Nezáleží, zda budete prodávat zboží, poskytovat služby, či mít jednoproduktový eshop – obchodní podmínky zkrátka musíte mít zveřejněné. Variantou, jak tuto povinnost vyřešit jsou také vzorové obchodní podmínky e-shopu.

Obchodní podmínky e-shopu 2014

Od ledna roku 2014 provozovatelé eshopu byli nuceni změnit své obchodní podmínky. Od zákonodárců přišla totiž velká novelizace soukromého práva a nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) byl účinnosti a změnil řadu práv a povinností v oblasti dálkového prodeje, tedy prodeje přes internet.

Uveřejněním obchodních podmínek na e-shopu:

[checklist]

 • Splňujete svoji zákonnou povinnost.
 • Definujete práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 • Poskytujete informace o prodávaném zboží nebo službě.
 • Informujete kupujícího o možnostech nákupu, atd.

[/checklist]

Všeobecné obchodní podmínky musí respektovat všechny zákonné limity, a to především definované v občanském zákoníku a zákonu na ochranu spotřebitele.

vzorové obchodní podmínky e-shopu
Náhled na zmenšenou variantu několik stránek obchodních podmínek.

Vzorové obchodní podmínky e-shopu

Řada provozovatelů eshopu hledá tzv. vzorové obchodní podmínky e-shopu. Jedná se o vzorový dokument, který provozovatel eshopu doplní vlastními údaji a následně zveřejní na eshopu. Vzorové obchodní podmínky je zaručeně nejjedodušší cesta, jak splnit svoji zákonnou povinnost.

Druhou otázkou ale je, že ne všechny vzorové obchodní podmínky e-shopu, které jsou na internetu ke stažení, a to často zdarma, vyhovují legislativním předpisům. Jinými slovy bychom upozornit všechny provozovatele eshopů, že ne všechny vzorové obchodní podmínky jsou právně v pořádku. Možná si je stáhnete zdarma, ale zároveň se vystavujete riziku udělení pokuty např. od České obchodní inspekce.

Vzorové obchodní podmínky e-shopu ke stažení zdarma

Po krátkém průzkumu jsme zjitili, že existuje celá řada vzorů obchodní podmínek. Tento samotný fakt by ani nevadil, jako spíše fakt, že veké množství těchto vzorů je „nepoužitelných“. Takový vzor obchodních podmínek často nereaguje na novelizaci občanského zákoníku a obsahuje velké množství právních chyb.

Samotný spotřebitel (kupující) to sice poznat na první pohled nemusí, ale ve chvíli, kdy ho rozčílí Vaše reklamace a on si bude stěžovat např. na České obchodní inspekci, čeká Vás – jako provozovatele eshopu – dost velký problém.

Nejčastější problémy u vzoru obchodních podmínek eshopu, který je zdarma

[checklist]

 • Vzorové obchodní podmínky eshopu nejsou aktualizované pro rok 2014.
 • Jednotlivá ustanovení odkazují na starý občanský zákoník nebo starý obchodní zákoník.
 • Nerespektují zákonné předpisy.
 • Vzory jsou často prospotřebitelské. Chrání spotřebitele narozdíl od provozovatele eshopu.
 • Nepřehledné a nesrozumitelné.

[/checklist]

Dejte proto pozor, zda vzorové obchodní podmínky e-shopu jsou právně v pořádku. Také organizace APEK doporučuje, abyste si vzorové obchodní podmínky e-shopu nechali zkonzultovat advokátem před nasazením na eshop.

Vzorové obchodní podmínky eshopu 2014 ke stažení

Zajímavou alternativou pro eshopaře mohou být vzorové obchodní podmínky e-shopu zpracované advokátní kanceláří. Jedná se o vzor obchodních podmínek, který je sestaven sice šablonovitě, avšak po vašem doplnění individuálních údajů splňuje veškeré právní náležitosti. Jako provozovatel eshopu tak splníte svoji zákonnou povinnost a můžete v klidu usínat.

Jedná se vzor obchodních podmínek, který je doplněn o řadu komentářů a vysvětlujících poznámek. U každé kolonky, kterou vyplňujete je napsán krátký návod, jak kolonku doplnit. Zároveň jsou vzorové obchodní podmínky doplněny o komentáře, které upozorňují na různé situace, které může eshopař zažít. Je dobré být připraveni na různé situace.

Proč využít vzor obchodních podmínek na svůj eshop?

[checklist]

 • Splníte své zákonné povinnosti a vyhnete se pokutě od ČOI.
 • Vzor je zpracovaný advokátní kacneláří.
 • V souladu se zákony a aktualizované pro rok 2014.
 • Bez nutnosti právních konzultací.
 • Jednoduché a rychlé řešení.
 • Návod pro doplnění zdarma.
 • Varianta vzoru obchodních podmínek pro prodej zboží i poskytování služeb.

[/checklist]

Garantováno AK red smallSoučástí vzoru obchodní podmínek je také reklamační řád.

Návod na snadné doplnění vzoru je ke stažení zdarma.

Pokud se chcete podívat na detailní stránku prezetnující tento vzor od advokáta, přejděte na stránku Vzorové obchodní podmínky e-shopu.

Vzor byl zpracován specializovanou advokátní kancelář, která se zaměřuje na právní poradenství online podnikatelů a eshopařů.