Nejčastější chyby při uzavírání smlouvy

Fotografie "Worried! " od "Alon" je licencována pod CC BY 2.0
Fotografie „Worried! “ od „Alon“ je licencována pod CC BY 2.0

Uzavírání smlouvy je procesem, při kterém strany vstupují do smluvního vztahu a vznikají jim určitá práva a povinnosti. Většina podnikatelských smluv je tzv. dvoustranná, tedy vyžadují na jedné straně návrh na uzavření smlouvy a na straně druhé přijetí tohoto návrhu.

Mlčení nelze pokládat za souhlas

Není pravda, že mlčení je souhlas. Ani návrh smlouvy s dodatkem, že „pokud nevyjádříte v určité době svůj nesouhlas, má se za to, že smlouvu akceptujete“, vás nezavazuje k žádnému plnění.

Protože české právo je založeno na principu tzv. smluvní volnosti, každá strana musí vyjádřit svou vůli, pokud chce vstoupit do smluvního vztahu. Mlčením či vaší nečinností nemůžete vstoupit do nového smluvního vztahu (jiná situace je v případě např. změn obchodních podmínek již uzavřené smlouvy, např. v bankovním sektoru).

Jakákoli změna v původním návrhu smlouvy je obecně považována za nový návrh. Smlouva nemůže být uzavřena stvrzením upravené verze smlouvy. Příkladem může být situace, kdy protistrana přidá podmínku plnění a se smlouvou jinak souhlasí, resp. dá vám na vědomí, že smlouva je uzavřena, ale je vymíněna podmínka plnění. Tato smlouva právně uzavřena není, jedná se pouze o nový návrh protistrany a je nutné čekat na vaší akceptaci či další korekci smlouvy.

Smlouva nemusí být písemná, a přesto je platná

Každá smlouva nevyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Existuje množství smluv, pro které zákon nestanovil povinnou formu, mohou být tedy ústní (např. telefonické). Obecné pravidlo totiž zní, smlouva může být uzavřena ústně, pokud zákon nestanoví opak.

Velký problém smluv uzavřených ústně (tzv. gentleman’s agreements) jsou jejich důkazní možnosti. Velmi obtížně se před soudem dokazuje, že jste určitého dne uzavřeli s protistranou ústní smlouvu (protistrana může tvrdit opak a pak je to „slovo proti slovu“).

I přestože máte nahrávku rozhovoru v telefonu, nemusí ji soud přijmout jako důkaz. Nejčastějším důvodem je fakt, že nebyla pořízena s vědomím protistrany. Pokud tedy s nahráváním rozhovoru dotyčný nevyslovil souhlas, záznam vám ani u soudu nepomůže, neboť naráží na principy ochrany osobnosti garantované ústavními předpisy.

Slovo proti slovu není u soudu remíza

Situace před soudem „slovo proti slovu“ není patovou situací. Ten, kdo žaloval u soudu, neunesl důkazní břemeno, tedy dostatečně nedokázal soudu své tvrzení a soud mu tak nemůže přiznat jeho případný nárok (u soudu tedy prohraje).

Také e-mail je písemná forma smlouvy

Pokud zákon stanoví povinnou formu smlouvy písemně, lze tuto smlouvu uzavřít také emailem. Emailová a faxová forma je formou písemnou. Jedinou nevýhodou je chybějící podpis, který by garantoval, že email odeslal skutečně ten, kdo se podepsal. Ve sporu lze bezpochyby tvrdit, že dotyčný tento email neodeslal a ke vzniku smluvního vztahu tak chybí vůle protistrany. Toto řeší tzv. elektronický zaručený podpis. Pravdou však říci, že se mezi českými živnostníky a podnikateli příliš neujal.

V praxi se tak nejčastěji setkáváme s formou naskenované smlouvy s podpisem. Podnikatelé, jejichž jednotlivé zakázky dosahují vyšších cifer, ještě potvrzují naskenovanou formu korespondenčně zaslaným originálem smlouvy vč. podpisu.

Pozor na podstatné náležitosti smluv

Některé smlouvy (tzv. typové smlouvy) vyžadují ke své platnosti konkrétní obsahové náležitosti. V případě pracovní smlouvy to je to druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce. Pokud některá z podstatných náležitostí ve smlouvě chybí, smlouva vás ani protistranu k ničemu nezavazuje (nemáte práva ani povinnosti z této smlouvy).

Pozor proto na vzory smluv, které najdete zdarma dostupné na internetu. Raději využijte vzory smluv zpracované advokáty.

Doporučujeme, abyste si vždy ověřili, zda vaše smlouva před podpisem, obsahuje veškeré podstatné náležitosti. Pokud podnikáte, úpravu typových smluv a jejich podstatných náležitostí najdete v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) či zákoníku práce.

Vzory smluv zdarma jsou příliš často děravé

Snad až příliš často se setkávám s těmi, kdo propadli stahováním smluv z internetu, které jsou zdarma. Na tom nic není, smutné je jen to, že si stahují smlouvy které jsou děravé a obsahují řadu právních nedostatků. Navíc u těchto smluv hrozí často neplatnost celého právního závazku. Jako absolvent právnické fakulty a aktuální podnikatel bych chtěl šířit osvětu o vzorech smluv, které jsou bezpečné. Nejsem advokát ani právník poskytující právní konzultace, moje názory právně negarantuji. Přesto tvrdím, že jsou lepší než 95% vzorů smluv, co jsou na internetu volně dostupné.

Vzory smluv zdarma jsou legální a často děravé

Stahování smluv z internetu je populární. Nikdo nechce zbytečně platit tisícikoruny za sestavení profesionální smlouvy od advokáta. Chceme ušetřit co nejvíce, a tak si nějaké ty vzory smluv zdarma vygooglíme a stáhneme zadarmo. Doplníme si je o naše údaje a můžeme vytisknout. Pozor ale na to, abyste si stáhli vzor smlouvy, který je právně v pořádku. Pár rad, jak na to!

Existuje velké množství webových stránek, které nabízí vzory smluv zdarma ke stažení. Cena zdarma má však velmi často tu nevýhodu, že vzor není připravený kvalifikovanou osobou (advokátem) a kvalita vzoru smlouvy tomu odpovídá (smlouva je děravá a doplatit na to můžete dost tvrdě).

Jsou vzory smluv zdarma aktualizované pro tento rok?

Před stahování smluv zdarma si dejte obzvláště pozor na to, o jak aktuální vzor smlouvy se jedná. Od ledna roku 2014 je v účinnosti nový občanský zákoník, který provedl velkou reformu celého soukromého práva (obsahuje i obchodněprávní závazky, vztahuje se tedy i na podnikatele). Nejedná se o drobnou novelizaci, ale o komplexní změny, které se dotýkají každé smlouvy, kterou mezi sebou uzavírají občané nebo podnikatelé.

Právní změny od ledna 2014 se dotýkají každé smlouvy, kterou mezi sebou budou uzavírat občané nebo podnikatelé. Přesto nyní, několik let dopředu, lidé používají staré smlouvy, u kterých hrozí navíc neplatnost.

Profesionální weby mají „špatné“ vzory smluv zdarma

Nenechte se zmást profesionálním designem webu nebo odborně vypadajícími texty a fotografiemi na webovém portálu. Narazil jsem na řadu takových webů a nehledě na jejich vizuální „WOW“ efekt a profesionálně nabízené sužby (MBA tituly za stovky tisíc), jejich volně stažitelné vzory smluv zdarma byly špatně zpracované, resp. obsahovaly právní nedostatky. Jednoduše řečeno, takové vzory smluv si stahovat prostě nechcete.

Bohužel právní jazyk je zapovězen běžným občanům neprávníkům, a proto je velmi lehké propadnout vizuální stránce a konstatovat: „tyhle vzory vypadají fakt dobře, web je na úrovni, bude to v pohodě, když si je stáhnu.“

Víte, které vzory smluv jsou vhodné a které rizikové?

Vzory smluv zdarma, které jsou nebezpečné

Rozhodně nevěřte portálu Pravnik.cz

Smlouvy rozhodně nestahujte z portálu Pravnik.cz. Vzory smluv zdarma jsou zde neaktualizované! De facto celý web je nauktualizovaný od roku 2013, nereflektuje nový občanský zákoník s účinností 2014 (již dávno, že?). Tento portál měl desetitisícovou (možná statisícovou) denní návštěvnost, nyní je k prodeji a nabízí vše zdarma. Ehm, aby ne, když jsou právní informace na portálu zcela zastaralé a právně nepoužitelné.

Portál HyperInzerce má zastaralé vzory smluv zdarma (nepoužívejte)

Dokonce i giganti (hyperinzerce) mají zastaralé vzory smluv, které nereagují na velkou novelizaci v lednu 2014. Rozhodně nedoporučuju stahovat ani používat jejich smlouvy. Skutečně pro pobavení! Navíc dle starého občanského zákoníku. To opravdu nepoužívejte!

Portál JakPodnikat.cz je super, ale smlouvy nic moc

Mám osobně velmi rád portál JakPodnikat.cz. Informace jsou super, aktualizované, srozumitelně vysvětlené pro začínající podnikatele. Ale ty vzory smluv, které poskytují? Raději použijte něco profesionálnějšího.

Pozor, portál iDnes má staré nepoužitelné vzory smluv zdarma

Rozhodně si dejte pozor na stahování vzorů smluv z portálu iDnes.cz. Jedinou záchranou je, že iDnes publikuje také datum zveřejnění článku, lze tedy dovozovat, že vzor smlouvy je aktuální k příslušnému datu. Avšak pro ne úplně pozorného čtenáře s právním vědomím tato šalamounská poznámka může utéct a dostane se do problémů. Standardně jsem jsem našel přes google vzor smlouvy pro koupi a prodej nemovitosti a ten je zastaralý – nereaguje na změnu nového občanského zákoníku.

Spousta webů typu esmlouvy.cz jedním slovem prostě NE

Naučte se rozpoznávat kvalitu – webové portály typu esmlouvy.cz cílí pouze na klíčová slova. Já tomu říkám kšuntskej web s ještě víc kšutskejma informacema. Není divu, že jejich vzory smluv jsou kšuntský – prosím podívejte se na ně (ať umíte rozlišovat kšuntský od nekšuntskýho), ale proboha nestahujte si je (neaktualizované a kšuntské) 🙂

Existuje samozřejmě celá řada dalších nebezpečných portálů, které nabízejí neaktualizované či jinak děravé vzory smluv. Pojďme se raději podívat, kde lze stáhnout dobré vzory smluv.

Vzory smluv zdarma ke stažení, které jsou bezpečné

Naštěstí existují webové portály, jejichž provozovatelé chtějí přinášet čtenářům přidanou hodnotu a vzory smluv jsou aktuální, uživatelsky přívětivé pro editaci a ke stažení zdarma.

Důvěryhodný portál Podnikatel.cz

Dlouhodobě stabilní a důvěryhodný portál Podnikatel.cz nabízí ve spolupráci s advokátní kanceláří předpřipravené vzory smluv ke stažení zdarma, které jsou aktualizované. Perfektní kombinace, kterou rozhodně doporučuji využít. Vzory smluv jsou k dispozici nejen pro podnikatele, ale také pro občany (a občanskoprávní záležitosti). Vzory smluv portálu Podnikatel.cz.

Portály s právními informacemi

Využít můžete několik vzorů smluv od advokátní kanceláře, které jsou zaměřené jak pro občany, tak pro podnikatele. Tyto vzory smluv jsou někdy ke stažení zdarma a jsou aktualizované. Výhodou těchto vzorů smluv jsou také přiložené komentáře advokáta, který poskytuje návod, jak smlouvy doplnit a upozorňuje na rizika, čeho se vyvarovat. Toto považuji za zajímavou přidanou hodnutu u vzorů smluv, kterou na českém internetu nenajdete. Nevýhodou je nízký počet vzorů smluv ke stažení.

Vzorové smlouvy

  • Kvalitní smlouvy vytvořené advokáty
  • Lehce přizpůsobitelné
  • Smlouvu dostanete okamžitě

Vzory smluv jsou pouze šablony a nezajišťují velkou míru právní jistoty. Pokud máte před sebou smlouvu s větší finanční transakcí jako jsou např. smlouvy pro převod nemovitostí či darovací smlouvy na nemovitost, pak se vyplatí právní služba kontrola smlouvy, kde vám smlouvu právník zreviduje.