Finanční gramotnost

Znalost fungování peněz je jednou ze stěžejních pro spokojený život.  S penězmi se lidé setkávají od útlého dětství v podstatě neustále. Bohužel, ne všichni se ve světě financí  vyznají. Nemusí mít přitom znalosti o investování nebo obchodování na burze, ve většině případů stačí ovládat základy finanční gramotnosti.  Proč je znalost finanční gramotnosti tak důležitá?

Co je finanční gramotnost

Samotný pojem finanční gramotnost spousta lidí asi zná. Co si pod ním ale představit? Obecně jde o soubor znalostí a dovedností, díky kterým je člověk schopen finančně zabezpečit sebe, svou rodinu a orientovat se v tom, jak s penězi hodpodařit.

Finanční gramotnost má své tři složky:

  • peněžní,
  • cenovou,
  • rozpočtovou.

Důležitější než toto teoretické rozdělení je však to, jestli financím v praxi opravdu rozumíte. Není proto rozhodující vědět, kam zařadit např. převod peněz ze zahraničí, ale bez problémů v případě potřeby peníze umět přeposlat.

Proč je důležité umět hospodařit s penězi

Je známo mnoho případů, kdy člověk vyhrál miliony v loterii, ale jeho život to obrátilo k horšímu. Z lidí, kteří byli díky šťastné náhodě milionáři, se stali v průběhu krátké doby bezdomovci a jejich život byl o mnoho horší, než před onou náhodou. Jak je to možné?

Je to způsobeno tím, že neuměli hospodařit s penězi. Ve škole se člověk učí ekonomii, účetnictví a matematiku, ale to nejdůležitější, jak v praxi hospodařit s penězi, se tam nikdy nenaučí.

Jeden z největších rozdílů mezi chudým a bohatým člověkem je to, že bohatý člověk přemýšlí do budoucna, zatímco chudý člověk si raději dopřeje víc teď a nepřemýšlí nad tím, co bude za rok nebo dokonce za 10 let.

Z toho vyplývá, že bohatý člověk má, na rozdíl od chudého, podrobný přehled o příjmech a výdajích, pravidelně si spoří část vydělaných peněz a je celkově více vzdělaný v otázce peněžního trhu.

Jak na finance

Dobrým způsobem, jak předejít finančním problémům je  pravidlo 70-20-10. Toto pravidlo vysvětluje princip, jak správně naložit s čistou výplatou.

  • 70 % by mělo pokrýt nutné výdaje (nájem, hypotéka, ceny energií a poplatků, jídlo, cestovní náklady, ošacení),
  • 20% by mělo být uspořeno
  • a zbývajících 10 % by měla být takzvaná odměna, která slouží pro volnočasové aktivity.

Svůj celkový příjem můžete zvýšit také pasivním příjmem, který si postupem času vybudujete. I zde se vám vyplatí základy finanční gramotnosti.

Pozor na půjčky

Půjčky všeho druhu, které získávají v posledních letech na popularitě, jsou také tématem spojeným s finanční gramotností. Půjčka může být prospěšným nástrojem pro zhodnocení finančních prostředků, například půjčka na získání stroje v zemědělské výrobě ušetří zemědělci čas, který je nejcennější komoditou, a zemědělec díky stroji udělá dvojnásobek práce.

Za prospěšný nástroj se nedá označit půjčka na pokrytí nákupu vánočních dárků nebo luxusní dovolené. S takovým rozhodováním je spojena spousta negativních důsledků, například pád do dluhové pasti, při kterém se snaží dlužník pokrýt své závazky novou půjčkou.

Finanční gramotnost pro děti

Finanční vzdělávání je nutné již od útlého věku, protože, jak se říká, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Každý rodič by se měl zamyslet nad tím, jaký způsob finančního vzdělávání je nejlepší pro jeho dítě.

Zdrojů, ze kterých se dá čerpat, je mnoho. Vybírat můžete z různých naučných knížek, volně dostupných pracovních listů, her, interaktivních webových stránek atd. Aby se dítě se světem peněz seznámilo i prakticky, může mít také svůj dětský účet.

Rate this post