Podnikatelský inkubátor: Jak získat podporu?

Podnikatelský inkubátor je kombinací pronájmu prostor a poradenských a jiných služeb pro začínající firmy za zvýhodněných podmínek.

Jedná se o prostředí, ve kterém mohou začínající firmy využívat zvýhodněných podmínek při svém podnikání. Často se setkáváme s malými průmyslovými zónami, vědeckými a technickými parky či budovami, v rámci kterých jsou poskytovány zvýhodněné podmínky.

Zvýhodněné ceny poskytovaných služeb či snížené poplatky za pronájem jsou možné díky dotacím ze státních programů podpory malého a středního podnikání.

V čem spočívá výhoda podnikatelského inkubátoru

Podnikatelský inkubátor vytváří zázemí pro podnikatele a jejich firmy, které mají dobrý nápad, ale nedostatek finančních prostředků či dokonce zkušeností s jeho realizací.

Každý takový inkubátor má vlastní tým konzultantů, kteří vám pomohou s vyřizováním úředních formalit během podnikání, s žádostmi o dotace, propagací výrobků a služeb apod.

Často jsou v rámci inkubátoru sjednány např. smlouvy o pojištění vozidel, máte tedy výhodnější podmínky při sjednávání pojištění.

Zároveň se dostáváte k epicentru strategiím rozvoje ČR, čím se přibližujete národním institucím, jako je např. CzechInvest.

Hlavní účel podnikatelského inkubátoru

Předně jde o podporu mladých inovačních firem, které mohou realizovat své nápady do konkrétní podoby v adekvátním časovém horizontu. Tímto nastartováním začínajících firem dochází k rozpumpování ekonomiky. Podniky posléze nacházejí soukromého investora, který zvyšuje jejich ekonomickou aktivitu o desítky dalších procent.

Podpora v podnikatelském inkubátoru

Pokud budete přijati do inkubačního programu, můžete se těšit ze zvýhodněných služeb. Každý podnikatelský inkubátor poskytuje jinou obsahovou náplň inkubačního programu, nicméně v mnohém se překrývají. Patří sem např.:

 • školení,
 • společný sekretariát,
 • zvýhodněné dodávky služeb (úklid, ostraha,…),
 • vysokorychlostní síť,
 • stravování,
 • propagace,
 • moderní komunikační systémy,
 • další služby (kopírování, skenování,…).

Avšak tou hlavní výhodou zřejmě zůstává dotované nájemné. Díky vysokým poplatkům za nájemné v business městech je inkubátor doslova podnikatelským rájem.

Dotace nájemného bývá nastavena různě, obecně platí pravidlo postupného snižování dotací po jednotlivých letech.  Např. v prvním roce je poskytována dotace 40 % a každý následující rok se snižuje o 10 %.

POZOR: Doba, po kterou využíváte inkubační výhody, bývá časově omezena. Obvykle se setkáváme s maximální délkou 3 roky.

Jak se dostat do podnikatelského inkubátoru

Podnikatelských inkubátorů existuje vícero, některé se specializují na podnikatelské odvětví, u jiných se nemusíte předmětově vymezovat oborem. Obě skupiny však uplatňují hlavní kritérium pro inkubační program, a tím je inovativnost. Jako podnikatel a firma musíte na trh přinášet něco nového.

Nejčastějšími odvětvími jsou:

 • IT a elektrotechnika,
 • biotechnologie,
 • optika,
 • stavebnictví či těžba uhlí.

Jak podat přihlášku

Protože podnikatelský inkubátor nabízí celou řadu výhod, cesta, jak se do něj dostat, nemůže být logicky nejkratší. Obvykle trvá celý proces od prvního kontaktu až po uzavření smlouvy přibližně dva měsíce. 

První krok

Kontaktujte zástupce podnikatelského inkubátoru. Často zveřejňují na svých webových stránkách formuláře právě pro tyto účely. Uvádějte své kontaktní údaje a stručně představte váš záměr (co nového přinesete zákazníkům). Na první schůzku byste měli přijít rozhodně se strukturovaným životopisem, kde zdůrazníte především zkušenosti s podnikáním a vaše odborné znalosti.

Druhý krok

Pokud budete jako zájemce vyhovovat, budete pozváni na pohovor, kde představíte svůj vypracovaný podnikatelský plán. Vaším úkolem je přesvědčit zástupce podnikatelského inkubátoru, že můžete svým produktem či službou na trhu uspět.

TIP: Před samotným představením můžete požádat o uzavření smlouvy o utajení informací, pro ochranu vašeho know-how obsaženého v podnikatelském plánu.

Někdy se hovoří ještě o tzv. preinkubaci, resp. pomoci inkubačních konzultantů s metodikou podnikatelského plánu.

Spolu s přihláškou se posuzuje váš záměr jak z ekonomické, tak z technické stránky. Důležitý je stupeň inovace, přínosnost na český trh a reálná proveditelnost celého projektu. 

Třetí krok

Samotné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do podnikatelského inkubátoru vám bude oznámeno standardně během několika dní. Mnohdy jsou součástí i stanoviska zástupců zainteresovaných krajů či institucí.

V kladném rozhodnutí máte zároveň nárok na podpis nájemní smlouvy, která vám dává právo využívat všech nabízených služeb v inkubátoru.

Podnikatelské inkubátory v České republice

Vybrané inkubátory, jak je prezentuje Czechinvest, agentura pro podporu podnikání a investic.

Technologický inkubátor VUT

Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci

BIC Ostrava

Technologické a inovační centrum Zlín

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

Třeboňské inovační centrum

Vědeckotechnologický park Ostrava

BIC Plzeň

Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy

Inovacentrum

Technologické centrum Hradec Králové

Technologické inovační centrum ČKD Praha

Rate this post