Penzijní připojištění

Češi málo myslí na své zabezpečení ve stáří. Začínají spořit pozdě a odkládají si stranou jen málo peněz. Často pak mají zkreslené představy o tom, jak vlastně důchodový systém v Česku funguje. Jak se od sebe liší jednotlivé důchodové pilíře? A k čemu slouží penzijní připojištění? Vyplatí se si ho zřídit?

Důchodový systém v České republice

Důchod vyplácený státem

V současnosti existují v Česku dva důchodové pilíře. První pilíř je založený na solidaritě. To znamená, že je financován z důchodového pojištění, které odvádí ekonomicky aktivní občané ze své hrubé mzdy či zisku. Jak ale populace stárne, nastává problém s udržitelností systému. Senioři často žijí s představou, že celý život pracovali, takže si starobní důchod zaslouží. Neuvědomují si, že jejich peníze šly na penze předchozích generací a jejich penze musí hradit ta stávající. Ta ale postupně nebude schopna penzisty uživit.

Určitým řešením je zvýšit věk odchodu do důchodu, ale donekonečna jej zvedat nejde. Jak bude vypadat důchodový systém za 20 let, je těžké odhadnout. Důchodová reforma se zdá nevyhnutelná. Lidé, kteří jsou dnes v aktivním věku, by měli myslet na to, jak si důchod zajistit z vlastních zdrojů, aby si alespoň částečně zajistili důstojnou životní úroveň ve stáří.

Peníze z vlastních zdrojů

Druhý důchodový pilíř měl motivovat občany k větší přípravě na důchod. V rámci důchodového spoření si mohli lidé odvést tři procenta z prvního pilíře na svůj důchodový účet v důchodovém fondu. K nim pak musel poslat další dvě procenta ze svého příjmu. Druhý pilíř byl ukončen v roce 2015. Levicová vláda tvrdila, že vysává peníze z průběžného důchodového pojištění.

Jakou možnost tedy mají v současnosti lidé, kteří si chtějí spořit na důchod? Peníze mohou ukládat do bývalého třetího pilíře, dříve označovaného jako penzijní připojištění, nyní jako doplňkové penzijní spoření.

Jak funguje penzijní připojištění?

Princip penzijního připojištění

Penzijní připojištěnísloužit k dlouhodobému a bezpečnému ukládání peněz na důchod. Šlo uzavřít do 30. 11. 2012. Podmínkou byl věk 18 let, trvalý pobyt na území ČR nebo účast na veřejném zdravotním pojištění.

Od roku 2013 jej nahradilo doplňkové penzijní spoření. Penzijní připojištění však nebylo zrušeno. Podmínky spoření zůstaly zachovány. Pouze nelze uzavírat nové smlouvy. Úspory účastníků penzijního připojištění nyní spravuje Transformovaný fond.

Účastníci penzijního připojištění mají stanovený měsíční příspěvek, který odvádí do transformovaného fondu (nemusí platit měsíčně, klidně mohou celkovou částku vložit jen jednou za rok). Výši příspěvku mohou změnit.

Státní podpora

Stát penzijní připojištění podporuje. Podle výše uspořeného příspěvku lze dosáhnout na státní příspěvek. Pokud spoříme měsíčně 300 – 999 Kč, dá nám stát 90 Kč a 20% z naspořené částky. Při spoření nad 1 000 Kč je státní příspěvek 230 Kč. Stát dále zvýhodňuje ty účastníky připojištění, kteří za rok naspoří více než 12 000 Kč. Ti si mohou takto naspořenou částku odečíst ze základu daně (až do výše 24 000 Kč).

Pro získání plného státního příspěvku a maximálního daňového zvýhodnění je potřeba měsíčně platit na penzijní připojištění 3 000 Kč.

Často přispívá na penzijní připojištění i zaměstnavatel. Stát zvýhodňuje i jeho příspěvky. Zaměstnavatel uspoří na odvodech na sociální a zdravotní pojištění až do 50 000 Kč za jednoho zaměstnance ročně.

Garance nezáporného hodnocení

Penzijní připojištění garantuje, že penzijní společnost zajistí pouze připsání kladného výsledku hospodaření. To znamená, že hodnota vaší investice se nikdy nedostane do záporných hodnot (o své peníze nemůžete přijít). Transformovaný fond tedy provádí konzervativní investování, které podléhá dozoru České národní banky. Klientům musí být připsáno minimálně 85% dosaženého zisku fondu.

Jak ukončit penzijní připojištění?

Z připojištění lze předčasně vystoupit, ovšem podmínky nejsou příliš výhodné. Záleží vždy na tom, co máte sjednáno v penzijním plánu. Pokud byste chtěli změnit penzijní společnost, musíte přestoupit na doplňkové penzijní spoření.

Po dosažení 60 let, máte nárok na výplatu starobní penze jednorázově či měsíční rentou. Po patnácti letech placení si můžete vybrat tzv. výsluhovou penzi ve výši 50% naspořené částky, pokud jste si ji sjednali ve smlouvě.

Doplňkové penzijní spoření

Od roku 2013 již nelze uzavřít penzijní připojištění. Jeho nástupcem se stalo doplňkové penzijní spoření. Jaký je mezi nimi rozdíl?

U doplňkového penzijního spoření si můžete sami vybrat fond, do kterého má penzijní společnost investovat. Můžete tak kromě konzervativní strategie zvolit vyvážený či dynamický fond. Lákadlem je vyšší zhodnocení, nicméně chybí zde státem požadovaná garance nezáporného hodnocení. Může se vám tak stát, že na konci roku budete mít méně peněz, než jste do fondu vložili. Na druhou stranu můžete podstatně více vydělat (např. u konzervativního fondu počítejte se zhodnocením nad jedním procentem, u dynamických fondů může být zhodnocení i desetiprocentní, hrozí však samozřejmě větší riziko ztráty).

Státní podpora tohoto typu „penzijka“ je stejná jako u penzijního připojištění.

Vyplatí se penzijní připojištění?

Přes 4,4 milionu Čechů si spoří v rámci třetího pilíře.  Drtivá většina dává přednost starému systému, který garantuje nezáporné výsledky. Problémem konzervativního penzijního připojištění je jeho malá výnosnost. Transformované fondy jen tak tak překonají inflaci. Spíše hrozí, že vaše peníze budou znehodnoceny.

Pouze malá část lidí, kteří spoří na důchod, má nové penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření). Nejvíce klientů má Česká spořitelna – penzijní společnost (přes 206 000), Penzijní společnost České pojišťovny (přes 151 000) a KB Penzijní společnost (přes 103 000). Jaké strategie tito klienti volí, však penzijní společnosti nezveřejňují.

Měli byste tedy přejít z penzijního připojištění na dynamické investování v doplňkovém penzijním spoření? Záleží na vaší ochotě nést riziko. Akciové účastnické fondy mohou některé roky ztratit třeba deset procent na hodnotě a jiný rok vydělat procent patnáct.

Alternativou je začít investovat např. do podílových fondů či ETF.

Odkládání peněz na důchod se však rozhodně vyplatí a není to složité, protože můžete založit nové penzijní připojištění online.

Rate this post