Je používání antiradarů v ČR nelegální? Další mýtus! Kde je pravda?

Je používání antiradarů v České republice legální nebo je zakázáno. Mohou řidiči používat antiradar? Právník by vám na tuto otázku mohl odpovědět „ano“ i „ne“. Následující odstavce přehledně vysvětlují, kdy můžete antiradar používat a kdy je jejich používání zakázané.

Používání aktivních antiradarů (tzv. rušiček) je zakázané

Jedním z druhů antiradarů jsou tzv. aktivní antiradary. Tyto přístroje dokážou na dálku narušovat správnou funkčnost měřících a dalších technických prostředků, které využívá Policie ČR. Tato činnost byla z důvodu znemožnění řádného dohledu Policie ČR na provoz na pozemních komunikacích zakázaná zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

„Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen „antiradar“).“

V případě používání aktivního radaru se dopouštíte přestupku, za který vám hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun.

Používání pasivní radarů je povoleno

Na českém trhu jsou velmi rozšířené tzv. pasivní radary. Jedná se o elektronické zařízení, které je schopné naladit identickou frekvenci, kterou vysílají silniční a laserové radary Policie ČR. V žádném případě však tyto pasivní radary neovlivňují ani neznemožňují funkci jiných radarů. Z tohoto (funkčního) pohledu je tedy nelze považovat za „antiradary“, jak je definuje zákon o pozemních komunikacích.

Přestože zákon nehovoří o dovoleném použití pasivních antiradarů, řidiče můžeme uklidnit, že tyto pasivní radary jsou skutečně legální. Důvodem je právní teze, která stanoví, že vše, co není zakázáno, je povoleno. Pakliže tedy zákon stanoví zákaz použití pouze pro tzv. aktivní radary, řidiči jsou oprávněni používat pasivní radary.

Je zřejmé, že antiradarem se ve smyslu zákona rozumí pouze tzv. aktivní antiradar (rušička). Avšak na českém trhu se běžně setkáváme s nabídkou antiradarů, které svou funkčností můžeme zařadit pod tzv. pasivní radary. Ty jsou tedy zcela legální.

Přenosné detektory radarů, které si po zakoupení řidiči většinou upevní za přední sklo automobilu, není nutné technicky schvalovat, resp. provádět homologaci (tvrzení podloženo vyhláškou a rozhodnutím Ústavního soudu).

Doporučení pro řidiče

Většina výrobců antiradarů uvádí úspěšnost odhalení policejních radarů nad 90%. Jejich úspěšnost je obecně větší ve městech oproti dálnicím (důvodem je množství překážek, od kterých se může paprsek odrazit). Co by řidiče mělo nejvíce zajímat je tzv. schopnost včasné detekce. Často se stává, že antiradar odhalí policejní radar, avšak vy již nemáte možnost včas dobrzdit. U některých radarů lze nastavit hlášení na určitý počet metrů od detekovaného radaru.

Neumisťujte antiradar přímo na čelní sklo

Přestože je používání pasivních antiradarů legální, můžete se setkat s  problémy u některých policistů. V případě umístění vašeho antiradaru na čelní sklo mohou argumentovat vaším porušením povinnosti ze zákona o pozemních komunikacích.

„Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak, aby neomezovaly a neohrožovaly řidiče nebo osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče.“

S tímto se zřídka setkáváme při používání GPS, které je připevněno na čelním skle. Pozor tedy až budete instalovat váš antiradar, kam jej umístíte.

Používání antiradarů v zahraničí

Všechny řidiče důrazně upozorňujeme, že legálnost používání pasivní antiradarů platí pro Českou republiku. Mimo její území může být jejich používání (či dokonce samotná přítomnost v automobilu) zakázáno a patřičně sankcionováno.

Před svoji cestou do zahraničí se přesvědčte, zda antiradar můžete používat či nikoli. Např. zatímco v Německu je používání antiradarů zcela zakázáno, tak v Rakousku je vyžadována pouze licence a ve Slovinsku jej můžete bez problému používat.