Dysfunkční rodina a vývoj dítěte

[box type=“shadow“ ]Rodina je naší základní složkou, řekněme podstava, o kterou se opíráme, na niž doslova stojíme. Je důležité, aby nás podporovala, neboť i na ní záleží v oblasti našeho budoucího úspěchu. Rodina nám dává ty nejdůležitější poznatky, které využijeme v naší životní cestě. Jak už morální, psychické, sociální či ekonomické naplnění.[/box]

Dysfunkční rodina výše zmíněné náležitosti nesplňuje, přičemž děti pocházející z podobné rodiny, je postrádají. Dítě je ovlivněno výchovou a prostředím, ve kterém vyrůstá. Čímž se důsledkem této skutečnosti může stát, že bude směřovat po šlépějích svých rodičů a samo selže. Takovému směru říkáme determinismus.

Determinismus při výchově dítěte

Determinismus krásně vylíčil spisovatel Emil Zola ve svém díle Zabiják. Kde hlavni úlohu hraje alkohol. Dívce Naně, která je vychovávána v prostředí alkoholismu, osud proto nepřipravil nic lepšího, než potulný život prostitutky.

quarell (18)

Fotografie „quarrel (18)“ od „Radha Madhava“ je licencována pod CC BY 2.0

Jak se chová dítě z dysfunkční rodiny

Dítě vychováváno v dysfunkční rodině je značně determinováno tím, jak se jeho rodiče chovají. Snaží se je napodobit. Nechápe, že to co rodiče dělají je špatné a naopak si vytvářejí zlozvyky, jimž trpí i jeho rodina. Jak se říká, jsme takoví, s jakými lidmi přicházíme do styku. Není ovlivňován pouze vývoj dítěte, ale také i jeho psychické rozpoložení zažívá menší otřes. Což je způsobeno nevyrovnanými vztahy mezi rodiči, partnery.

Dítě na hádky svých rodičů reaguje velmi citlivě, nejzranitělnějším obdobím, je období zraní a změn, tudíž puberty a adolescence. Většina těchto děti se v budoucnosti chovají velmi zrbkle, mají problémy komunikovat s okolním prostředím, což se odráží v zaměstnáni. Trpí depresemi, pocitem úzkosti a méněcennosti. Maji problém se se sebou vyrovnat, proto útěchu hledají v drogách a alkoholu. A v narůstajících případech trestají v budoucnu i své děti.

Ale stává se tak v každém případě?

Nikoli, samozřejmě závisí na síle osobnosti. Neboť my, lidé, jsme pravě ti, kteří držíme svůj osud ve svých rukách.

Pochází většina produktivních lidí z dysfunkční rodiny?

Naopak většina produktivních lidí, pochází z dysfunkčních rodin. Ponižování a výsměch, jak tvrdí úspěšní lidé, je naopak podnítilo k tomu, aby svůj život změnili a uspěli. Vždyť takový Henry Ford, školou nevzdělaný člověk, kterému se na jeho začátcích lide posmívali, vytvořil všem dostupný automobil. A ukázal, že nejde o to, odkud pocházíme a s kým vyrůstáme, naopak o to, v co věříme.