Video největších nehod s vysokozdvižným vozíkem

Na portálu YouTube najdete řadu videí, které jsou sestříhané a zobrazují ty největší a nejšílenější nehody vysokozdvižných vozíků. Vysokozdvižný vozík a především jeho řidič musí při práci dodržovat řadu bezpečnostních opatření. Bohužel v praxi tomu řada pracovníků nevěnuje patřičnou pozornost a poté se zvyšuje riziko nehody.

Vysokozdvižný vozík při desítkách nehod – video

Zřejmě nejsledovanější video, které zobrazuje vysokozdvižný vozík v desítkách nehod.

Bezpečnost pro řidiče VZV

V první řadě je potřeba mít vysokozdvižný vozík v technickém stavu, který odpovídá jeho náročnosti práce. Technické prohlídky jsou v České republikce povinné pro všechny vysokozdvižné vozíky minimálně 1x ročně.

Nepozornost řidičů a nedodržování pravidel

Další video zobrazuje další nehody vysokozdivžných vozíků, kdy řidič nebyl dostatečně pozorný či nebyl seznámen se základními bezpečnostními pravidly pro provoz manipulační techniky. Každý řidič by měl být speciálně vyškolený a měl by mít řidičský průkaz na VZV.

https://www.youtube.com/watch?v=onqBIZg5lVc

Závěrem k bezpečnosti VZV

Manipulační technika jako každé stroje vyžaduje pravidelnou údržbu. Vysokozdvižný vozík patří mezi skladovou techniku a pro provoz ve venkovním prostředí a v uzavřených halách platí některá různá pravidla. Řidič VZV by měl vždy projít školením a mít platný řidičský průkaz. Tyto předpoklady minimalizují vznik nehod při provozu vysokozdvižného vozíku.

4.5/5 - (124 votes)

Autor

Martin Rosulek

Martin Rosulek je online podnikatel a digitální nomád. Po cestách v Austrálii a jihovýchodní Asii, procestoval Kanadu a Latinskou Ameriku. Často se vrací do Thajska a sbírá další zkušenosti o práci na dálku. Zaměřuje se online marketing a affiliate. Martin bloguje na DigitalniNomadstvi.cz.