Odpovědnost za obsah provozovatele diskuzního fora

Fotografie “Unplugged - no computer, no internet, possible?” od “photosteve101” licencovaná pod CC BY 2.0.
Fotografie “Unplugged – no computer, no internet, possible?” od “photosteve101” licencovaná pod CC BY 2.0.

Provozovatelé diskuzních for se často trápí otázkou své odpovědnosti za obsah. Resp. otázka zní, zda provozovatelé diskuzních for odpovídají za vložené příspěvky a komentáře uživatelů. A pokud ano, pak do jaké míry.

Pokud provozujete diskuzní forum na internetu anebo se chystáte internetové forum založit, pak je tento článek přímo pro vás.

Právní předpisy pro odpovědnost za obsah provozovatele diskuzního fora

Nejrelevantnější právní předpisy pro odpovědnost za obsah provozovatele diskuzního fora jsou:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“)
  • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Zákon o některých službách informační společnosti byl přijat v České republice na základě vydané směrnice. Jeho výklad tak musí být eurokomfortní.

Provozovatelé diskuzních for se dovolávají výjimky

Provozovatelé diskuzních for se při stanovování odpovědnost za obsah, resp. vkládané příspěvky uživatelů dovolávají na stanovenou výjimku v §5 a §6 zákona o některých službách informační spoleřnosti.

Výjimky z odpovědnosti slovy zákona §5 a §6

Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen

  • mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
  • dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Poskytovatelé služeb nejsou povinni

  • dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
  • aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Spadáte jako provozovatel diskuzního fora pod výjimku?

Toto je velmi častá otázka, zda provozovatel diskuzního fora skutečně spadá pod výjimku §5 a §6 zákona o některých službách informační společnosti a zda tedy neodpovídá za obsah vkládaný uživateli diskuzního fora.

Zahraniční soudní kauzy nám napovídají, že to nelze jednoznačně určit.

Více o porovnání a detailu soudních kauz najdete v článku zpracovaném advokátní kanceláří.

Přestože nelze jednoznačně určit, zda budete jako provozovatel diskuzního fora odpovědný za obsah, který vkládají sami uživatelé, máte možnost minimalizovat potenciální škody. Díky níže uvedeným opatřením snižujete pravděpodobnost, abyste řešili problémy s odpovědností za obsah v diskuzním foru.

Doporučení pro provozovatele diskuzních for

Pokud provozujete diskuzní forum na internetu anebo se zatím jen chystáte na jeho spuštění, důrazně doporučujeme zveřejnit Podmínky užívání diskuzního fora.

Jen upozorňujeme, že v těchto Podmínkách užívání diskuzního fora se nelze zprostit odpovědnosti za obsah, pokud jste dle zákona odpovědni.

Řada provozovatelů internetových fór píše do Podmínek užití:

Provozovatel diskuzního fora neodpovídá za vkládaný obsah uživateli…

Nezapomeňte, že touto větou se odpovědnosti nezbavujete. Vaši odpovědnost stanovuje způsob vedení diskuzního fora a rozhoduje o ni v případu sporu sám soud.

Anonymní forum není nejvhodnější způsob provozu, a proto implementujte povinnou registraci uživatelů. Zaveďte také vhodné mechanismy pro ověřování identity uživatelů.

Můžete využít také chytrých nástrojů pro automatické mazání obsahu s klíčovými slovy jako jsou vulgarismy, atd.

V ideálním případě stanovte moderátora, který se bude o čistotu diskuzního fora starat.

Pokud vás téma odpovědnosti provozovatele diskuzního internetového fora zajímá, pokračujte na článek: Provozujete diskuzní forum? Pozor na odpovědnost za komentáře a vložený obsah.