Má kachní kvákání ozvěnu?

Fotografie another duck od Jackie Curry licencovaná pod CC BY 2.0
Fotografie Another duck od Jackie Curry licencovaná pod CC BY 2.0

Mýtus

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších mýtů, který se obvykle vyskytuje v balíčku s dalšími mýty jako například, že krávu lze vést do schodů, dolů však nikoli, anebo že za svůj život sníme během spánku určitý počet pavouků. Jedná se o naprosto neškodé mýty, které nemají pražádný vliv na chod v podstatě čehokoli, nicméně by nebylo na škodu podívat se na mýtus o kachním kvákání podrobněji. Mýtus zní následovně: kachní kvákání nemá ozvěnu a nikdo neví proč.

Co je to vlastně „kachní“?

Zaprvé je nutno podoknout, že samotný pojem „kachní kvákání“ je až moc obecný. Jako kachny totiž označujeme malé vodní vrubozobé vodní ptáky, z nichž většina pochází z rodu Anas, který však čitá na padesát různých druhů. Též se jako kachny dají pojmenovat všechny druhy z čeledě kachnovitých, do které patří i labutě nebo husy. Je tedy těžké určit, jakou přesně kachnu má mýtus na mysli.

Ozvěna

Dále přejděme k tomu, co to vlastně je ozvěna. Ozvěna vzniká odrazem zvuku od překážky, přičemž odražený zvuk vnímá posluchač později. Jak víme z vlastní zkušenosti, ozvěna nejlépe vzniká v rozhlehlých prostorách, kde se nachází co nejméně objektů. Dále je nutno, aby překážka, od které se primární zvuk odráží, byla nejméně sedmnáct metrů vzdálená, a to proto, že lidský sluch dokáže zaznamenat prodlevu mezi dvěma zvuky až od jedné desetiny sekundy.

Jinými slovy, pokud bychom zkoumali ozvěnové vlastnosti jakéhokoli zvuku s překážkou vzdálenou méně než sedmnáct metrů, nenašli bychom jediný zvuk s ozvěnou. Nebo přesněji- naše ucho by ozvěnu nezaznamenalo.

Výzkum profesora Trevora Coxe

Vyvstává tedy logická otázka: co by mělo být na kachním kvákání zvláštního, že nevyvolává ozvěnu? Problémem se v roce 2003 zabýval profesor akustiky na Salfordské univerzitě v Anglii Trevor Cox. K experimentu mu posloužila kachna jménem Daisy (nebylo v mých silách dohledat, o jaký druh kachny se přesně jednalo). Daisy byla nejdřívě umístěna do speciální místnosti s protiozvěnovým povrchem, kde bylo nahráno „čisté“ kvákání. Následně probíhalo další měření v místnosti, jejíž akustické vlastnosti byly podobné jako v katedrále, aby nahraná data mohla být použita k simulování kachního vystoupení v Royal Albert Hall a ke kachnímu kvákání poblíž útesů, které též produkují ozvěnu.

Zbořeno!

Výsledky experimentu prokázaly, že kachní kvákání produkuje ozvěnu jako každý jiný zvuk. Nicméně je těžké ozvěnu zachytit, jelikož jednotlivé kachní kvaknutí je tiché a navíc slábnoucí, pročež je pro lidské ucho těžké určit, jestli se jedná o primární kvaknutí, či jeho ozvěnu. Ke vzniku mýtu mohl též přispět fakt, že se v přirozeném prostředí, kde kachny žijí, nevyskytují vhodné podmínky pro vznik ozvěny.

A teď můžete Vy ohromovat Vaše přátele! …A už je pravděpodobně nikdy nevidět.