Fond Amundi Funds Index Equity North America – Divoká karta 2014

Fotografie „Stock Crash“ od „Alper Çuğun“ licencována pod CC BY 2.0.
Fotografie „Stock Crash“ od „Alper Çuğun“ licencována pod CC BY 2.0.

V portfoliu každého investora by rozhodně neměl chybět trh akciových společností v Severní Americe, dobře znám také jako nejrozvinutější trh na světě. V případě konzervativnějšího přístupu a diverzifikačních opatření můžete využít investici do fondu Amundi Funds Index Equity North America. Tento fond navíc získal divokou kartu pro rok 2014.

Fond Amundi Funds Index Equity North America

Jak vyplývá ze samotného názvu investicí do fondu Amundi Funds Index Equity North America de facto investujete do akciových společností v Severní Americe (celých 90% tvoří firmy z USA). Diverzifikace je v rámci 700 velkých amerických společností, které mají ve většině případů celosvětovou působnost.

Amundi Funds Index Equity North America je fond tzv. indexový, který se vyznačuje svými typicky nízkými náklady. V České republice je bohužel stále přehlížen, nicméně právě díky nízkým vstupním a správcovským poplatkům je očekáván jeho nárůst v oblíbenosti. Díky roku 2013, který se negativně podepsal na řadě podílových fondů, jež si nevydělaly mnohdy ani na své poplatky, se očekává konkurenční boj právě v poplatkové části investičních produktů.

Dle společnosti Amundi je doporučený termín držení minimálně 5 let. Riziko a výnosový profil byl stnoven na úroveň 6 (z hodnot 1-7). Vstupní poplatek je 4,5%. Výstupní poplatek je na úrovni 0%. V dosavadní výkonnosti se fondu Amundi Funds Index Equity North America vede velmi dobře. V minulém roce (2013) se jednalo o roční zhodnocení 23,7% (pro úplnost v roce 2009 cca 24%, v roce 2010 cca 22,7%, v roce 2011 cca 2,9% a v roce 2012 cca 12,7%).

Více informací o fondu Amundi Funds Index Equity North America (ISIN: LUO389812347) najdete zde >>